Makroinstruktionen UppdateraKontroll

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan uppdatera data i en angiven kontroll på det aktiva objektet med hur du uppdaterar kontrollens källan till kontrollen genom att använda makroinstruktionen köra datafrågan igen i Access-databaser. Om ingen kontroll anges uppdateras källan till själva objektet. Använd den här åtgärden så att det aktiva objektet eller någon av dess kontroller visar den mest aktuella informationen.

Inställning

Makroinstruktionen Uppdatera har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Kontrollnamn

Namnet på kontrollen som du vill uppdatera. Ange kontrollens namn i rutan Kontrollnamn i makrofönstret design. Du bör använda bara namnet på kontrollen, inte den fullständigt kvalificerade identifieraren (till exempel formulär ! Formulärnamn! Kontrollnamn). Lämna argumentet tomt om du vill uppdatera det aktiva objektet källa. Om det aktiva objektet är en datablad eller en fråga resultatuppsättning, måste du lämna argumentet tomt.

Anmärkningar

Makroinstruktionen Uppdatera gör något av följande:

  • Kör om frågan som kontrollen eller objektet baseras.

  • Visar alla nya eller ändrade poster och tar bort alla borttagna poster tabell som kontrollen eller objektet baseras.

Obs!: Makroinstruktionen Uppdatera påverkar inte positionen för posten pekaren.

Kontroller som baseras på en fråga eller tabell innehåller:

  • Listrutor och kombinationsrutor.

  • Underformulär kontroller.

  • OLE-objekt, till exempel diagram.

  • Kontroller som innehåller mängdfunktioner för domäner, till exempel DSum.

Om den angivna kontrollen inte är baserad på en fråga eller tabell, tvingar den här åtgärden en omräkning av kontrollen.

Om du lämnar argumentet Kontrollnamn har instruktionen Uppdatera samma sak som att trycka på SKIFT + F9 när objektet har fokus. Om en underformulär har fokus, instruktionen endast källan till underformuläret (ungefär som att trycka på SKIFT + F9).

Obs!: Makroinstruktionen Uppdatera uppdateras källan till kontrollen eller objektet. Däremot makroinstruktionen UppdateraObjekt målar om kontroller i det angivna objektet men inte uppdatera databasen eller visa nya poster. Makroinstruktionen VisaAllaPoster uppdaterar inte bara det aktiva objektet, men det tar bort alla filter som inte är nöjd med makroinstruktionen köra datafrågan igen .

Om du vill uppdatera en kontroll som inte finns med i det aktiva objektet, måste du använda metoden köra datafrågan igen i ett Visual Basic för Applications (VBA) modul, inte makroinstruktion köra datafrågan igen eller dess motsvarande Uppdatera metod för DoCmd objektet. Uppdatera metoden i VBA är snabbare än makroinstruktion köra datafrågan igen eller metoden DoCmd.Requery . Dessutom när du använder makroinstruktion köra datafrågan igen eller metoden DoCmd.RequeryAccess stängs frågan och läses in från databasen, men när du använder metoden Uppdatera körs frågan utan avslutande och läses in igen. Observera att metoden ActiveX Data objekt (ADO) Uppdatera fungerar på samma sätt som metoden Access köra datafrågan igen .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×