Makroinstruktionen TaBortTempvariabel

Använd instruktionen TaBortTempvariabel när du vill ta bort en enskild temporär variabel som du har skapat med instruktionen AngeTempvariabel.

Inställning

Instruktionen TaBortTempvariabel har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Namn

Skriv namnet på den temporära variabel som du vill ta bort.

Kommentarer

  • Du kan ha upp till 255 definierade temporära variabler samtidigt. Om du behöver ta bort en temporär variabel finns den kvar i minnet tills du stänger databasen. Du bör ta för vana att ta bort alla temporära variabler när du är klar med dem.

  • Alla temporära variabler tas bort automatiskt när du stänger databasen eller projektet.

  • Om du stavar namnet fel på variabeln som ska tas bort, visas inget fel. Variabeln finns kvar i minnet tills du stänger databasen.

  • Om du har skapat fler än en temporär variabel och vill ta bort alla samtidigt, använder du instruktionen TaBortAllaTempvariabler.

  • När du vill köra instruktionen TaBortTempvariabel i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden TaBort för objektet TempVariabler.

Exempel

Följande makro visar hur en temporär variabel skapas, används i ett villkor och en meddelanderuta och därefter tas bort med instruktionen TaBortTempvariabel.

Villkor

Instruktion

Argument

AngeTempvariabel

Namn: MinVar

Uttryck: IndataRuta("Skriv ett tal som inte är noll.")

[TempVariabler]![MinVar]<>0

Meddelanderuta

Meddelande: ="Du har skrivit " & [TempVariabler]![MinVar] & "."

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

TaBortTempvariabel

Namn: MinVar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×