Makroinstruktionen TaBortObjekt

Använd instruktionen TaBortObjekt när du vill ta bort ett angivet databasobjekt.

Obs!: Åtgärden är inte tillåten om databasen inte är betrodd. Mer information om att aktivera makron finns under Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen TaBortObjekt har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ av objekt som ska tas bort. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp under Instruktionsargument i makroverktyget. Om du vill ta bort objektet som är valt i navigeringsfönstret låter du argumentet vara tomt.

Objektnamn

Namnet på det objekt som ska tas bort. Rutan Objektnamn innehåller alla objekt i databasen av den typ som väljs av argumentet Objekttyp. Om du inte skriver något i rutan Objekttyp ska du heller inte göra det i den här rutan.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen TaBortObjekt i en biblioteksdatabas, letar Microsoft Office Access 2007 först efter objektet med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Varning!: Om du inte anger något i rutorna Objekttyp och Objektnamn tas det objekt som är valt i navigeringsfönstret bort utan att något varningsmeddelande visas när instruktionen TaBortObjekt körs.

Kommentarer

Du kan använda instruktionen TaBortObjekt om du vill ta bort tillfälliga objekt som du har skapat medan du körde makrot. Du kan till exempel använda TaBortObjekt om du vill köra en tabellfråga som skapar en tillfällig tabell. När du inte behöver använda den tillfälliga tabellen längre tar du bort den med instruktionen TaBortObjekt.

Den här instruktionen har samma effekt som att välja ett objekt i navigeringsfönstret och trycka på DEL, eller högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och klicka på Ta bort.

När du vill köra instruktionen TaBortObjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden DeleteObject för objektet DoCmd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×