Makroinstruktionen TaBortAllaTempvariabler

Använd instruktionen TaBortAllaTempvariabler när du vill ta bort alla temporära variabler som du har skapat med instruktionen AngeTempvariabel.

Inställning

Instruktionen TaBortAllaTempvariabler har inga argument.

Kommentarer

  • Du kan ha upp till 255 definierade temporära variabler samtidigt. Om du behöver ta bort en temporär variabel finns den kvar i minnet tills du stänger databasen eller projektet. Du bör ta för vana att ta bort alla temporära variabler när du är klar med dem.

  • Alla temporära variabler tas bort automatiskt när du stänger databasen eller projektet.

  • Du tar bort en enskild temporär variabel genom att använda instruktionen TaBortTempvariabel och ange dess argument till namnet på den temporära variabel som du vill ta bort.

  • När du vill köra instruktionen TaBortAllaTempvariabler i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden TaBortAlla för objektet TempVariabler.

Exempel

Följande makro visar hur en temporär variabel skapas, hur den används i ett villkor och en meddelanderuta och därefter tas bort med instruktionen TaBortAllaTempvariabler.

Villkor

Instruktion

Argument

AngeTempvariabel

Namn: MinVar

Uttryck: IndataRuta("Skriv ett tal som inte är noll.")

[TempVariabler]![MinVar]<>0

Meddelanderuta

Meddelande: ="Du har skrivit " & [TempVariabler]![MinVar] & "."

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

TaBortAllaTempvariabler

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×