Makroinstruktionen StoppaMakro

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen StoppaMakro i Access-skrivbordsdatabaser så här slutar du för närvarande körs makro.

Inställning

Instruktionen StoppaMakro har inga argument.

Anmärkningar

Du använder vanligtvis den här åtgärden när ett villkor är det nödvändigt att stoppa makrot. Du kan använda villkorsuttryck i det makro åtgärdsrad som innehåller den här åtgärden. När uttrycket utvärderas till Sant (– 1) avbryts Access makrot.

Du kan till exempel skapa ett makro som öppnar en formulär med dagliga ordning summorna för datumet i en anpassad dialogruta. Du kan använda ett villkorsuttryck för att se till att Orderdatum kontroll i dialogrutan innehåller ett giltigt datum. Om den inte MessageBox åtgärd kan visas ett felmeddelande och instruktionen StoppaMakro kan avbryta makrot.

Om makrot har använt UppdateraSkärm eller VisaVarningar åtgärder för att inaktivera eko eller visning av systemmeddelanden, aktiveras de automatiskt igen makroinstruktionen StoppaMakro .

Åtgärden är inte tillgänglig i en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Exempel

Synkronisera formulär med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar ett produktlistan formulär i det nedre högra hörnet i formuläret Leverantörer visar den aktuella leverantörens produkter. Användning av eko, MessageBox, GåTillKontroll, StoppaMakro, ÖppnaFormuläroch MoveAndSizeWindow makron åtgärder visas. Användning av ett villkorsuttryck med åtgärderna MessageBox, GåTillKontrolloch StoppaMakro visas också. Det här makrot bör kopplas till knappen Granska produkter på formuläret leverantörer.

Villkor

Åtgärd

Argument: Inställning

Kommentar

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdateringen medan makrot körs.

IsNull([SupplierID])

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörspost vars produkter som du vill visa, klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ja

Typ: Ingen

Titel: Markera en leverantör

Om det finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer, visas ett meddelande.

...

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Flytta fokus till kontrollen företagsnamn.

...

StoppaMakro

Stoppa makrot.

ÖppnaFormulär

Formulärnamnet: produktlistan

Visa: Datablad

Filtrera namn:

WHERE-villkor: [leverantörs-ID] = [formulär]! [Leverantörer]! [Nya leverantörer]!

Dataläge: skrivskyddad

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret produktlistan och visa den aktuella leverantörens produkter.

MoveAndSizeWindow

Höger: 0.7799 ”

Nedåt: 1,8 ”

Placera formuläret produktlistan i det nedre högra hörnet i formuläret leverantörer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×