Makroinstruktionen StoppaMakro

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd instruktionen StoppaMakro när du vill stoppa det makro som körs.

Inställning

Instruktionen StoppaMakro har inga argument.

Kommentarer

Använd den här instruktionen när ett villkor gör det nödvändigt att stoppa makrot. Du kan också använda ett villkorsuttryck i makrots åtgärdsrad som innehåller den här instruktionen. När uttrycket returnerar sant (-1) stoppar Microsoft Office Access 2007 makrot.

Du kanske skapar ett makro som öppnar ett formulär som visar dagliga ordersummor för det datum som anges i en anpassad dialogruta. Använd ett villkorsuttryck om du vill vara säker på att kontroll Orderdatum innehåller ett giltigt datum. Om så inte är fallet kan instruktionen Meddelanderuta visa ett felmeddelande och instruktionen StoppaMakro stoppa makrot.

Om makrot har använt instruktionen UppdateraSkärm eller VisaVarningar för att inaktivera eko eller visning av systemmeddelanden, aktiveras de automatiskt igen med StoppaMakro.

Den här instruktionen kan inte användas i en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Exempel

Synkronisera formulär med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Produktförteckning nere till höger i formuläret Leverantörer och visar aktuell leverantörs produkter. Det visar hur instruktionerna UppdateraSkärm, Meddelanderuta, GåTillKontroll, StoppaMakro, ÖppnaFormulär och FlyttaOchStorlek används. Det visar också hur villkorsuttryck används med instruktionerna Meddelanderuta, GåTillKontroll och StoppaMakro. Det här makrot ska kopplas till knappen Granska produkter i formuläret Leverantörer.

Villkor

Instruktion

Argument: Inställning

Notering

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdatering medan makrot körs.

ÄrNull([Leverantörsnr])

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörsposten vars produkter du vill visa och klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ja

Typ: Ingen

Rubrik: Välj en leverantör

Visa ett meddelande om det inte finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer.

...

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Flytta fokus till kontrollen Företagsnamn.

...

StoppaMakro

Stoppa makrot.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produktförteckning

Visa: Datablad

Filternamn:

Where-villkor: [Leverantörsnr] = [Formulär]![Leverantörer]![Leverantörsnr]

Dataläge: Skrivskydd

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produktförteckning och visa den aktuella leverantörens produkter.

FlyttaOchStorlek

Höger: 1,98 cm

Ned: 4,57 cm

Placera formuläret Produktförteckning i det nedre högra hörnet av formuläret Leverantörer.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×