Makroinstruktionen Stega

Du kan använda makroinstruktionen Stega i Access-skrivbordsdatabaser till att pausa körningen av makrot och öppna dialogrutan Stega genom makro.

Inställning

Makroinstruktionen Stega har inga argument.

Anmärkningar

  • Använd instruktionen Stega till att felsöka ett makro som inte fungerar korrekt. Du kan lägga till instruktionen Stega i ett makro innan en instruktion som du tror kan vara orsaken till problemet. Instruktionen pausar makrot och dialogrutan Stega genom makro öppnas. I den här dialogrutan visas information om den aktuella makroinstruktionen, som makronamnet, eventuella angivna villkor, instruktionsnamnet, argument och felnummer i förekommande fall. Du kan klicka på Steg i dialogrutan för att gå vidare till nästa makroinstruktion, på Stoppa alla makron om du vill stoppa det aktuella makrot och andra makron som körs eller på Fortsätt om du vill avsluta den stegvisa körningen och börja köra makrot normalt igen.

  • Instruktionen Stega har ungefär samma effekt som att klicka på Stega i gruppen Verktyg på fliken Design i makrofönstret. Skillnaden mellan att göra så och att köra instruktionen Stega är att du kan placera instruktionen precis där du vill börja köra stegvis i makrot. På så sätt behöver du inte stega igenom alla instruktioner innan den du vill undersöka. När du ska klicka på Stega i makrofönstret måste du göra det innan du kör makrot. Den stegvisa körningen börjar då med den första instruktionen i makrot.

Obs!: Om du stegar igenom ett helt makro utan att klicka på Fortsätt är den stegvisa körningen fortfarande aktiv när makrot avslutas. Alla efterföljande makron du kör kommer att börja köras stegvis. Om du vill inaktivera den stegvisa körningen kan du antingen klicka på Fortsätt i dialogrutan Stega genom makro, eller så kan du klicka på Stega på fliken Design i gruppen Verktyg med ett makro öppet i designvyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×