Makroinstruktionen SparaObjekt

Du kan använda makroinstruktionen SparaObjekt till att spara antingen ett angivet Access-objekt eller det aktiva objektet om inget anges. Du kan också spara det aktiva objektet med ett nytt namn i vissa fall (denna funktion fungerar som kommandot Spara som i verktygsfältet Snabbåtkomst).

Obs!: Från och med Access 2010 bytte makroinstruktionen Spara namn till SparaObjekt.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Instruktionen SparaObjekt har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Objekttyp

Typen av objekt du vill spara. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign. Lämna det här argumentet tomt om du vill välja det aktiva objektet. Om du väljer en objekttyp i det här argumentet måste du välja namnet på ett befintligt objekt för argumentet Objektnamn.

Objektnamn

Namnet på det objekt du vill spara. I rutan Objektnamn visas alla objekt i databasen av den typ du valde med argumentet Objekttyp argument. Om du lämnar argumentet Objekttyp tomt kan du lämna det här argumentet tomt också för att spara det aktiva objektet. I vissa fall kan du ange ett nytt namn för det här argumentet om du vill spara det aktiva objektet med det här namnet.

Om du anger ett nytt namn måste namnet följa standardkonventionerna för Access-objekt.

Anmärkningar

Makroinstruktionen SparaObjekt fungerar på alla databasobjekt som användaren uttryckligen kan öppna och spara. Det angivna objektet måste vara öppet om instruktionen SparaObjekt ska ha någon effekt. Den här instruktionen har samma effekt som att markera ett objekt och sedan spara det genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst. Att lämna argumentet Objekttyp tomt och ange ett nytt namn för argumentet Objektnamn har samma effekt som att klicka på Spara som i verktygsfältet Snabbåtkomst och ange ett nytt namn för det aktiva objektet. Med makroinstruktionen SparaObjekt kan du ange ett objekt att spara och köra kommandot Spara som på från ett makro.

Obs!: Du kan inte använda makroinstruktionen SparaObjekt till att spara något av följande med ett nytt namn:

  • ett formulär i vyn Formulärvyn eller Databladsvy

  • en rapport i vyn Förhandsgranska

  • en modul

  • en servervy i vyn Datablad eller Förhandsgranska

  • en dataåtkomstsida i vyn sidvy

  • en tabell i vyn Datablad eller Förhandsgranska

  • en fråga i vyn Datablad eller Förhandsgranska

  • en lagrad procedur i vyn Datablad eller Förhandsgranska.

Makroinstruktionen SparaObjekt sparar alltid det angivna objektet eller det aktiva objektet i databasen där objektet skapades, oavsett om den körs i ett makro som körs i den aktuella databasen eller i en biblioteksdatabas.

Om du sparar det aktiva objektet med ett nytt namn, men namnet är samma som namnet på ett befintligt objekt av den här typen, visas en dialogruta där du får ange om du vill skriva över det befintliga objektet. Om du har ställt in argumentet Visa varningar för makroinstruktionen VisaVarningarNej visas inte den här dialogrutan och det gamla objektet skrivs över automatiskt.

Om du vill köra makroinstruktionen SparaObjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Save för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×