Makroinstruktionen SkrivUt

Använd instruktionen SkrivUt när du vill skriva ut databasobjekt som är aktivt i den öppna databasen. Du kan skriva ut datablad, rapport, formulär, dataåtkomstsida och modul.

Obs!: Åtgärden är inte tillåten om databasen inte är betrodd. Mer information om att aktivera makron finns under Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen SkrivUt har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Utskriftsområde

Det område som ska skrivas ut. Klicka på Alla (användaren kan skriva ut alla objekt), Markering (användaren kan skriva ut den del av objektet som är markerat) eller Sidor (användaren kan ange ett intervall med sidor i argumenten Från och Till) i rutan Utskriftsområde under Instruktionsargument i makroverktyget. Standardvärdet är Alla.

Från

Den första sidan som ska skrivas ut. Utskriften börjar högst upp på sidan. Det här argumentet är obligatoriskt om du väljer Sidor i rutan Utskriftsområde.

Till

Den sista sidan som ska skrivas ut. Utskriften börjar längst ned på sidan. Det här argumentet är obligatoriskt om du väljer Sidor i rutan Utskriftsområde.

Utskriftskvalitet

Kvaliteten på utskriften. Klicka på Hög, Medel, Låg eller Snabbutskrift. Ju lägre kvalitet, desto snabbare skrivs objekten ut. Standardvärdet är Hög.

Kopior

Antalet kopior som ska skrivas ut. Standardvärdet är 1.

Sortera kopior

Klicka på Ja (sortera utskrivna kopior) eller Nej (sortera inte kopior). Objekten kanske skrivs ut snabbare om det här argumentet anges till Nej. Standardvärdet är Ja.

Kommentarer

Den här instruktionen motsvarar att välja ett objekt, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan klicka på Skriv ut. Med den här instruktionen visas däremot inte dialogrutan Skriv ut.

tip

Om du har speciella utskriftsinställningar som du använder ofta, bör du skapa ett makro som innehåller instruktionen SkrivUt med dessa inställningar som argument.

Argumenten för den här instruktionen motsvarar alternativen i dialogrutan Skriv ut. Till skillnad från instruktionen SökPost och dialogrutan Sök och ersätt, är dessa argumentinställningar inte desamma som alternativen i dialogrutan Skriv ut.

När du vill köra instruktionen SkrivUt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden PrintOut för objektet DoCmd.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×