Makroinstruktionen SkickaTecken

Säkerhetsmeddelande: Använd inte programsatsen SendKeys eller ett AutoKeys-makro för känslig eller konfidentiell information. En obehörig användare kan registrera tangenttryckningarna och åsidosätta säkerheten för datorn och för data.

Använd instruktionen SkickaTecken när du vill skicka tangenttryckningar direkt till Microsoft Office Access 2007 eller till ett aktivt Windows-baserat program.

Obs!: Åtgärden är inte tillåten om databasen inte är betrodd. Mer information om att aktivera makron finns under Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen SkickaTecken har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Tecken

De tangenttryckningar som Access eller programmet ska bearbeta. Ange tecknen i rutan Tecken under Instruktionsargument i makroverktyget. Du kan skriva maximalt 255 tecken. Detta är ett obligatoriskt argument.

Vänta

Anger om makro ska göra en paus tills tangenttryckningarna har bearbetats. Klicka på Ja (för att göra en paus) eller Nej (ingen paus). Standardvärdet är Nej.

Kommentarer

De tangenttryckningar som kommer till Access via SkickaTecken bearbetas på exakt samma sätt som om du hade skrivit dem direkt i ett Access-fönster.

När du anger tangenttryckningarna använder du samma syntax som för kommandot SkickaTecken.

Obs!: Ett fel uppstår om argumentet Tecken har fel syntax, innehåller felstavad text eller andra värden som inte passar för fönstret som tecknen skickas till.

Du kan använda den här instruktionen om du vill ange information i en dialogruta, speciellt om du inte vill avbryta makrot för att svara manuellt på dialogrutan. Vissa Access-instruktioner, till exempel SkrivUt och SökPost, markerar automatiskt alternativen i vissa vanligt förekommande dialogrutor. Du kan använda instruktionen SkickaTecken när du väljer alternativ i mindre vanliga dialogrutor.

Obs!: 

  • Eftersom dialogrutan stoppar makrot tillfälligt måste du placera instruktionen SkickaTecken före den instruktion som öppnar dialogrutan och ge argumentet Vänta värdet Nej.

  • Det kan vara besvärligt att skicka tecknen i rätt tid till Access eller andra program. Om du kan uppnå samma sak med någon annan metod (till exempel instruktionen SökPost), bör du därför hellre använda den i stället för SkickaTecken när du fyller i alternativ i en dialogruta.

Om du vill skicka fler än 255 tecken till Access eller ett annat Windows-baserat program, kan du använda flera SkickaTecken-instruktioner i följd i ett makro.

Om du skickar tecken med SkickaTecken utlöses lämpliga TangentNed-, TangentUpp- och Tangenttryckning-händelser. Om du skickar andra sorts tecken än ANSI-teckenuppsättning-tecken (till exempel en funktionstangent) utlöses inte Tangenttryckning-händelsen.

Den här instruktionen kan inte användas från en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Använd kommandot SendKeys i stället.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×