Makroinstruktionen SkickaSQLDatabas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen SkickaSQLDatabas för att överföra en Microsoft SQL Server 7.0 eller senare databas till en annan SQL Server 7.0 eller senare databas i ett Access-projekt. Mer information om överföring av databaser finns i dokumentationen till SQL Server.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd. Mer information om hur du aktiverar makron finns i länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen SkickaSQLDatabas har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Server

Namnet på SQL Server 7.0- databasservern (eller senare) som du kopierar till.

Databas

Namnet på den nya databasen som ska skapas på målservern.

Använd betrodd anslutning

Anger om det finns en betrodd anslutning till SQL Server. Om du anger Ja finns det en betrodd anslutning och argumenten Inloggning och Lösenord behövs inte. Om du anger Nej är argumenten Inloggning och Lösenord obligatoriska. Standardvärdet är Ja.

När du använder en betrodd anslutning integreras SQL Server-säkerheten med säkerheten i operativsystemet Windows, så att bara en enda inloggning behövs till nätverket och databasen.

Inloggning

Namnet på inloggningen till målservern.

Lösenord

Lösenordet för argumentet Inloggning. Det här lösenordet lagras som text i Access-projektet, men är dolt under överföringen.

Överför kopieringsdata

Anger om data ska inkluderas i överföringen. När detta anges till Ja inkluderas alla data för alla tabeller tillsammans med alla datastrukturer, utökade egenskaper och databasobjekt. Om det anges till Nej inkluderas inga data från tabellerna. Enbart tabellstrukturen och de utökade egenskaperna skapas på målservern, tillsammans med alla andra databasobjekt (utom databasdiagram). Standardvärdet är Ja.

Kommentarer

Du kan inte utföra andra åtgärder medan databasen överförs.

Instruktionen SkickaSQLDatabas kopierar som standard data, datadefinitioner, databasobjekt och utökade egenskaper, till exempel standardvärden, textvillkor och uppslagsvärden.

Det finns vissa krav för överföring av databaser:

  • Du måste vara medlem av rollen sysadmin på målservern (på källservern behöver du inte ha någon särskild roll).

  • Den SQL-server som för närvarande är kopplad till Access-projektet och den målserver som du överför databasen till måste vara SQL Server version 7.0 eller senare.

Obs!: Länkade servrar överförs inte under databasöverföringar.

När du vill köra instruktionen SkickaSQLDatabas i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden TransferSQLDatabase för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×