Makroinstruktionen SökNästaPost

Du kan använda makroinstruktionen SökNästaPost i Access-skrivbordsdatabaser till att hitta nästa post som uppfyller de villkor som angetts med en tidigare SökPost-makroinstruktion eller värdet i dialogrutan Sök och ersätt (klicka på Sök på fliken Start). Du kan använda instruktionen SökNästaPost till att söka efter poster flera gånger. Du kan till exempel flytta successivt igenom alla poster för en viss kund.

Obs!: Makroinstruktionen SökNästaPost bytte namn från SökNästa till SökNästaPost från och med Access 2010.

Obs!: Makroinstruktionen SökNästaPost är inte tillgänglig i Access-webbappar.

Inställning

Instruktionen SökNästaPost har inga argument. Instruktionen SökNästaPost söker efter nästa post som uppfyller villkoren antingen från instruktionen SökPost eller från dialogrutan Sök och ersätt. Argumenten för instruktionen SökPost är samma som alternativen i dialogrutan Sök och ersätt.

Du kan ange sökvillkor med instruktionen SökPost. Normalt sett anger du en SökPost-instruktion i ett makro och använder sedan instruktionen SökNästaPost till att söka efter efterföljande poster som uppfyller samma villkor.

Anmärkningar

Den här instruktionen har samma effekt som knappen Sök nästa i dialogrutan Sök och ersätt.

Obs!: Även om instruktionen SökPost motsvarar kommandot Sök på fliken Start för tabeller, frågor och formulär så motsvarar den inte kommandot Sök på menyn Redigera i Kodfönster. Du kan inte använda instruktionerna SökPost eller SökNästaPost till att söka efter text i moduler.

Tips: Om du har ställt in argumentet Endast aktuellt fält för instruktionen SökPostJa kan du behöva använda instruktionen GåTillKontroll när du vill flytta fokus till kontrollen som innehåller de data du söker efter innan du använder instruktionen SökNästaPost.

Om den text som är markerad är identisk med söktexten när instruktionen SökNästaPost utförs påbörjas sökningen omedelbart efter markeringen, i samma fält och i samma post som markeringen. I annat fall börjar sökningen vid början av den aktuella posten. Det gör att du kan hitta flera förekomster av samma sökvillkor i en och samma post.

Observera dock att om du använder en kommandoknapp till att köra ett makro som innehåller instruktionen SökNästaPost söks den första förekomsten av sökvillkoren flera gånger. Orsaken till det är att när du klickar på kommandoknappen tar du bort fokus från fältet med det matchande värdet. Sökningen med instruktionen SökNästaPost sker då från början av posten. Du kan undvika det här problemet genom att köra makrot utan att ändra fokus, till exempel med en anpassad knapp i verktygsfältet eller en tangentkombination som definierats i ett AutoKeys-makro, eller genom att ställa in fokus för makrot på det fält som innehåller sökvillkoren innan du kör instruktionen SökNästaPost.

Samma sak inträffar om du använder en kommandoknapp till att köra ett makro som innehåller instruktionen SökPost med argumentet Sök första inställt på Nej.

Om du vill köra instruktionen SökNästaPost i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden FindNext för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×