Makroinstruktionen NyMeny

I den här artikeln beskrivs grunderna i användningen av makroinstruktionen NyMeny. Stegvisa instruktioner för hur du skapar egna menyer och snabbmenyer finns i artikeln Skapa egna menyer och snabbmenyer med hjälp av makron.

Obs!: Makroinstruktionen NyMeny går inte att använda i Access-webbapparna.

Använd instruktionen NyMeny när du vill skapa något av följande:

  • Egna menyer på fliken Tillägg för ett visst formulär eller en viss rapport.

  • En egen snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll. Den egna snabbmenyn ersätter den inbyggda snabbmenyn för formuläret, rapporten eller kontrollen.

  • En global snabbmeny. Den globala snabbmenyn ersätter den inbyggda snabbmenyn för fält i tabell- och frågedatablad, formulär och rapporter, utom då du har lagt till en egen snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll.

Inställning

Instruktionen NyMeny har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Menynamn

Namnet på menyn, till exempel "Rapportkommandon" eller "Verktyg".

Om du vill skapa en snabbtangent så att du kan välja menyn med tangentbordet skriver du ett & (et-tecken) före bokstaven för snabbtangenten. Bokstaven stryks under i menynamnet på fliken Tillägg.

Menymakronamn

Namnet på den maktrogrupp som innehåller makrona för menyns kommandon. Detta är ett obligatoriskt argument.

Obs!: Om du kör ett makro som innehåller instruktionen NyMeny i en biblioteksdatabas letar Access efter makrogruppen med det här namnet enbart i den aktuella databasen.

Statusfältstext

Texten som ska visas i statusfältet när menyn väljs. Det här argumentet ignoreras för snabbmenyer.

Kommentarer

När du vill köra instruktionen NyMeny i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden NyMeny i objektet DoCmd. Du kan också använda egenskapen Menyrad eller Snabbmenyrad i VBA om du vill skapa en egen meny på fliken Tillägg eller bifoga en egen snabbmeny i ett formulär, en rapport eller en kontroll. Du kan ange egenskapen Snabbmenyrad för objektet Program om du vill skapa en global snabbmeny.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×