Makroinstruktionen NavigeraTill

I Access-skrivbordsdatabaser kan du styra visningen av databasobjekt i navigeringsfönstret med makroinstruktionen NavigeraTill. Du kan till exempel ändra hur objekt i databasen kategoriseras och filtrera objekten så att endast vissa av dem visas.

Obs!: Makroinstruktionen NavigeraTill är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställning

Makroinstruktionen NavigeraTill har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Kategori

Obligatoriskt. Den kategori du vill användas i navigeringsfönstret för att visa objekt. Klicka på Objekttyp, Tabeller och relaterade vyer, Ändringsdatum, Skapat eller Anpassad i rutan Kategori.

Grupp

Valfritt. Grupp-argumentet begränsar vilka objekt i kategorin som visas i navigeringsfönstret. Om du lämnar Grupp-argumentet tomt visas alla databasobjekt i navigeringsfönstret, kategoriserade efter de villkor du anger i Kategori-argumentet. Exempel på giltiga Grupp-argument för de olika Kategori-argumenten visas i följande tabell.

Kommentarer

  • Den här instruktionen liknar att välja kategorier och grupper i namnlisten i Navigeringsfönstret.

  • Giltiga Grupp-argument beror på vilket Kategori-argument som används. Om du anger ett ogiltigt Grupp-argument visas ett felmeddelande.

    I följande tabell visar vi exempel på giltiga Grupp-argument för varje Kategori-argument.

Kategori-argument

Exempel på Grupp-argument

Objekttyp

Tabeller, Frågor, Formulär, Rapporter, Sidor, Makron, Moduler

Tabeller och relaterade vyer

Namnen på specifika tabeller i databasen

Ändringsdatum

Namn på dagarna i veckan, Idag, Igår, Förra veckan, Två veckor sedan, Tre veckor sedan, Förra månaden, Äldre

Skapad

Namn på dagarna i veckan, Idag, Igår, Förra veckan, Två veckor sedan, Tre veckor sedan, Förra månaden, Äldre

Anpassad

Namnen på anpassade grupper som du har skapat för den angivna anpassade kategorin

  • När du vill köra makroinstruktionen NavigeraTill i en VBA-modul använder du metoden NavigeraTill för objektet DoCmd.

Obs!: För att kunna navigera till den översta nivån i en kategori (till exempel Alla tabeller, Alla objekt i Access och Alla datum) måste du lämna Grupp-argumentet tomt. Om Kategori-argumentet till exempel är Objekttyp uppstår ett fel om du anger Alla objekt i Access som ett Grupp-argument.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×