Makroinstruktionen MoveAndSizeWindow

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access-skrivbordsdatabaser om du har angett dokumentet Fönsteralternativ du använder överlappande fönster i stället för flikdokument, kan du använda makroinstruktionen MoveAndSizeWindow att flytta eller ändra storlek på det aktiva fönstret. Information om hur du anger alternativ för fönster i dokument finns i avsnittet kommentarer.

Obs!: Den här makroinstruktionen kan inte tillämpas på kodfönster i Visual Basic Editor. Du kan läsa mer om hur du påverkar kodfönster där vi berättar mer om egenskaperna för WindowState.

Obs!: Flytta till början i Access 2010, ändrades makroinstruktionen FlyttaOchStorlek till MoveAndSizeWindow.

Obs!: Makroinstruktionen MoveAndSizeWindow är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställning

Makroinstruktionen MoveAndSizeWindow har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Right

Den nya vågräta placeringen av fönstrets övre vänstra hörn, mätt från den vänstra kanten av fönstret. Ange positionen i rutan höger argument.

Nedåt

Den nya lodräta placeringen av fönstrets övre vänstra hörn, mätt från den övre kanten av fönstret.

Bredd

I fönstret Nytt bredd.

Höjd

I fönstret Nytt höjd.


Om du utelämnar något av argumenten används Access i fönstret aktuella inställningen.

Du måste ange ett värde för minst ett argument.

Obs!: Alla mått anges i tum eller centimeter, beroende på de nationella inställningarna på Kontrollpanelen i Windows.

Kommentarer

Använd följande procedur om du vill konfigurera ett program att använda överlappande fönster i stället för flikdokument:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas.

  3. I avsnittet Programalternativ, under Alternativ för dokumentfönster klickar du på Överlappande fönster.

  4. Klicka på OK och Stäng och öppna databasen.

Den här åtgärden påminner om att klicka på Flytta eller storlekkontrollen fönstermenyn. Du använder piltangenterna på tangentbordet för att flytta eller ändra storlek på fönstret med kommandona på menyn. Med makroinstruktionen MoveAndSizeWindow anger mått placering och storlek direkt. Du kan också använda musen för att flytta och ändra storlek på windows.

Du kan använda den här makroinstruktion på alla fönster i valfri vy.

Tips

  • Om du vill flytta ett fönster utan att ändra storlek på det, ange värden för höger och nedåt argument men låter argumenten bredd och höjd tom.

  • Om du vill ändra storlek på ett fönster utan att flytta det, ange värden för bredd och höjd argument men låta argumenten höger och nedåt vara tomma.

Om du vill köra instruktionen MoveAndSizeWindow makrot i en modul Visual Basic for Applications (VBA), använder du metoden FlyttaOchStorlek för objektet DoCmd .

Exempel

Synkronisera formulär med hjälp av ett makro

Följande makroåtgärder öppna ett formulär i produktlistan i det nedre högra hörnet i formuläret Leverantörer visar den aktuella leverantörens produkter. Användning av eko, meddelanderuta, GåTillKontroll, StoppaMakro, ÖppnaFormuläroch MoveAndSizeWindow åtgärder visas. Användning av ett villkorsuttryck med åtgärderna meddelanderuta, GåTillKontrolloch StoppaMakro visas också. Det här makrot bör kopplas till knappen Granska produkter på formuläret leverantörer.

Villkor

Åtgärd

Argument: Inställning

Kommentar

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdateringen medan makrot körs.

IsNull ([leverantör ID])

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörspost vars produkter som du vill visa, klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ja

Typ: Ingen

Titel: Markera en leverantör

Om det finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer, visas ett meddelande.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Flytta fokus till kontrollen företagsnamn.

...

StoppaMakro

Stoppa makrot.

ÖppnaFormulär

Formulärnamnet: produktlistan

Visa: Datablad

Filtrera namn:

WHERE-villkor: [leverantörs-ID] = [formulär]! [Leverantörer]! [Nya leverantörer]!

Dataläge: skrivskyddad

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret produktlistan och visa den aktuella leverantörens produkter.

MoveAndSizeWindow

Höger: 0.7799 ”

Nedåt: 1,8 ”

Placera formuläret produktlistan i det nedre högra hörnet i formuläret leverantörer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×