Makroinstruktionen MinimeraFönster

Om Access-inställningarna är överlappande fönster i stället för flikar kan du minska det aktiva fönstret till en liten namnlist längst ned i Access-fönstret med makroinstruktionen MinimeraFönster.

Obs!: Den här makroinstruktionen kan inte tillämpas på kodfönster i Visual Basic Editor. Du kan läsa mer om hur du påverkar kodfönster där vi berättar mer om egenskaperna för WindowState.

Obs!: Med början i Access 2010 ändrades namnet på makroinstruktionen Minimera till MinimeraFönster.

Obs!: Makroinstruktionen MinimeraFönster är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställning

Det finns inga argument för makroinstruktionen MinimeraFönster.

Kommentarer

Med den här makroinstruktionen kan du ta bort ett fönster från skärmen medan objektet är öppet. Du kan också öppna ett objekt utan att visa dess fönster. Om du vill visa objektet använder du makroinstruktionen MarkeraObjekt med någon av makroinstruktionerna MaximeraFönster eller ÅterställFönster. Med makroinstruktionen ÅterställFönster återställer du ett minimerat fönster till föregående storlek.

Makroinstruktionen MinimeraFönster har samma effekt som att klicka på knappen Minimera i fönstrets övre högra hörn eller att klicka på knappen MinimeraKontroll-menyn för fönstret.

Tips

  • Om det fönster du vill minimera inte är det aktiva fönstret måste du kanske först använda makroinstruktionen MarkeraObjekt.

  • Om du vill dölja navigeringsfönstret använder du makroinstruktionen Markera objekt med argumentet I navigeringsfönstret inställt på Ja. Använd sedan makroinstruktionen MinimeraFönster. Det objekt du väljer i makroinstruktionen MarkeraObjekt kan vara vilket objekt som helst i databasen.

  • Du kan dölja det aktiva fönstret genom att klicka på Hantera det här fönstret på menyn Visa och sedan klicka på Dölj. I stället för begränsas till en ikon blir fönstret osynligt. Om du vill ta fram fönstret igen använder du kommandot Ta fram på samma meny. Med makroinstruktionen KörMenykommando kan du utföra alla dessa kommandon från ett makro.

  • Du kan också använda makroinstruktionen SättVärde och ställa in egenskapen Synlig för ett formulär, för att dölja och visa formulärets fönster.

Om du vill köra makroinstruktionen MinimeraFönster i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Minimera för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×