Makroinstruktionen MessageBox

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen MessageBox ska visas ett meddelande som innehåller en varning eller ett informationsmeddelande i Access-databaser. Du kan till exempel använda makroinstruktionen MessageBox med verifiering makron. När en kontroll eller post misslyckas verifieringsuttrycket i makrot kan en meddelanderuta visas ett felmeddelande och ge anvisningar om vilken typ av data som ska anges.

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Obs!: Flytta till början i Access 2010, ändrades makroinstruktion MsgBox till MessageBox.

Inställningen i Access-databaser

I Access-skrivbordsdatabaser MessageBox har makroinstruktionen följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Meddelande

Text i meddelanderutan. Ange meddelandetexten i rutan meddelande argument. Du kan använda upp till 255 tecken eller ange ett uttryck (föregås av ett likhetstecken).

Ljudsignal

Anger om din dator eller enhet högtalare en ljudsignal när meddelandet visas. Välj Ja (ljudsignal) eller Nej (ingen ljudsignal). Standardinställningen är Ja.

Type

Vilken typ av meddelanderutan. Varje typ har en egen ikon. Välj Ingen, kritiska, varning?, varning!, eller Information. Standardvärdet är Ingen.

Titel

Texten som visas i meddelandet rutan namnlist. Du kan till exempel ha namnlist visas ”kund-ID verifiering”. Om du lämnar argumentet visas ”Microsoft Access”.

Inställningen för Access-webbprogram

I Access-webbprogram MessageBox har makroinstruktionen bara ett argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Meddelande

Text i meddelanderutan. Ange meddelandetexten i rutan meddelande argument. Du kan använda upp till 255 tecken eller ange ett uttryck (föregås av ett likhetstecken).

Anmärkningar

Du kan använda makroinstruktionen MessageBox för att skapa ett formaterat felmeddelande som liknar inbyggda felmeddelanden visas genom att Access i Access-skrivbordsdatabaser. Makroinstruktionen MessageBox kan du ange ett meddelande i tre avsnitt för argumentet meddelande. Du avgränsa avsnitt med den ”@” tecken.

I följande exempel visas en formaterad meddelanderuta med ett avsnittsindelat meddelande. Den första delen av texten i meddelandet visas som en tydlig rubrik. Det andra avsnittet visas som oformaterad text under rubriken. Det tredje avsnittet visas som oformaterad text under det andra avsnittet med en tom rad mellan slutpunkterna.

Skriv följande sträng i argumentet meddelande :

Fel button!@This här knappen inte Work.@try en annan.

Obs!: Den här särskilda formatering tekniken kan inte användas i Access-webbprogram.

Du kan inte köra instruktionen MessageBox i en modul Visual Basic for Applications (VBA). Funktionen MsgBox i stället.

Exempel

Meddelandet rutan scenarier

Följande exempel visar hur olika typer av scenarier för användning av makroinstruktion MessageBox.

Åtgärd

Argument

Kommentar

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörspost vars produkter som du vill visa, klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ingen

Typ: Ingen

Titel: Markera en leverantör

I det här exemplet, om det finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer, kan du visa ett meddelande. En ikon med ett meddelande visas.

Meddelanderuta

Meddelande: Ange ett Leverantörsnamn innan du försöker spara posten.

Ljudsignal: Ja

Typ: varning!

Titel: leverantör namn saknas

Visa ett meddelande med ett ljud i det här exemplet, om det finns inga leverantörsnamn som angetts för posten när användarna försöker spara posten. En ikon med utropstecken med det här meddelandet visas.

Meddelanderuta

Meddelande: = ”leverantör” & [formulär]! [Leverantörer]! [Leverantörsnamn] & ”finns redan i databasen”.

Ljudsignal: Ja

Typ: kritiska

Titel: duplicera leverantör

I det här exemplet skrivbordsdatabas angett användaren en dubblerade Leverantörsnamn i formuläret leverantörer. I argumentet meddelande uttrycket sammanfogar anpassade meddelandetexten och visar leverantörsnamn som användaren skrev till Leverantörsnamn kontrollen i formuläret leverantörer. Ett meddelande med ett ljud och en kritisk ikon med det här meddelandet visas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×