Makroinstruktionen Meddelanderuta

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Använd instruktionen Meddelanderuta när du vill visa en meddelanderuta som innehåller en varning eller ett informationsmeddelande. Du kan till exempel använda Meddelanderuta tillsammans med verifieringmakro. När en kontroll eller post inte uppfyller ett verifieringsvillkor i makrot, kan en meddelanderuta visa ett felmeddelande med instruktioner om vilken typ av data som ska anges.

Inställning

Instruktionen Meddelanderuta har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Meddelande

Texten i meddelanderutan. Skriv meddelandetexten i rutan Meddelande under Instruktionsargument i makroverktyget. Du kan skriva högst 255 tecken eller ange ett uttryck (föregås av likhetstecken).

Ljudsignal

Anger om en ljudsignal ska höras från datorns högtalare när meddelandet visas. Klicka på Ja (en ljudsignal hörs) eller Nej (ingen ljudsignal). Standardvärdet är Ja.

Typ

Typen av meddelanderuta. De olika typerna har olika ikoner. Klicka på Ingen, Kritisk, Varning?, Varning! eller Information. Standardvärdet är Ingen.

Titel

Texten som visas i meddelanderutans namnlist. Du kan till exempel ha en namnlist med "Verifiering av kundnummer". Om du låter argumentet vara tomt visas "Microsoft Access".

Kommentarer

Du kan använda instruktionen Meddelanderuta om du vill skapa ett formaterat meddelande som påminner om de inbyggda felmeddelanden som visas i Microsoft Office Access 2007. Med Meddelanderuta kan du ange ett meddelande i tre delar för argumentet Meddelande. Du avgränsar avsnitten med tecknet "@".

I följande exempel visas en formaterad meddelanderuta med ett uppdelat meddelande. Det första textavsnittet i meddelandet visas som en rubrik i fetstil. Det andra avsnittet visas som oformaterad text under rubriken. Det tredje avsnittet visas som oformaterad text under det andra avsnittet, med en tom rad emellan.

Skriv följande sträng i argumentet Meddelande:

Fel knapp!@Den här knappen fungerar inte.@Försök med en annan.

Du kan inte köra instruktionen Meddelanderuta i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Använd funktionen MsgBox i stället.

Exempel

Synkronisera formulär med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Produktförteckning nere till höger i formuläret Leverantörer och visar aktuell leverantörs produkter. Det visar hur instruktionerna UppdateraSkärm, Meddelanderuta, GåTillKontroll, StoppaMakro, ÖppnaFormulär och FlyttaOchStorlek används. Det visar också hur villkorsuttryck används med instruktionerna Meddelanderuta, GåTillKontroll och StoppaMakro. Det här makrot ska kopplas till knappen Granska produkter i formuläret Leverantörer.

Villkor

Instruktion

Argument: Inställning

Notering

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdatering medan makrot körs.

ÄrNull([Leverantörsnr])

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörsposten vars produkter du vill visa och klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ja

Typ: Ingen

Rubrik: Välj en leverantör

Visa ett meddelande om det inte finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer.

...

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Flytta fokus till kontrollen Företagsnamn.

...

StoppaMakro

Stoppa makrot.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produktförteckning

Visa: Datablad

Filternamn:

Where-villkor: [Leverantörsnr] = [Formulär]![Leverantörer]![Leverantörsnr]

Dataläge: Skrivskydd

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produktförteckning och visa den aktuella leverantörens produkter.

FlyttaOchStorlek

Höger: 1,98 cm

Ned: 4,57 cm

Placera formuläret Produktförteckning i det nedre högra hörnet av formuläret Leverantörer.

Verifiera data med hjälp av makron

Följande verifieringsmakro kontrollerar postnumren som registreras i formuläret Leverantörer. Det visar hur du använder instruktionerna StoppaMakro, Meddelanderuta, AvbrytHändelse och GåTillKontroll. Ett villkorsuttryck kontrollerar landskoden och postnumret som registreras i formuläret. Om postnumret inte har rätt format för landet visas en meddelanderuta och posten sparas inte. Därefter kommer du tillbaka till kontrollen Postnummer där du kan korrigera felet. Det här makrot ska kopplas till egenskapen FöreUppdatering för formuläret Leverantörer.

Villkor

Instruktion

Argument: Inställning

Notering

ÄrNull([Land])

StoppaMakro

Om Land är Null kan postnumret inte verifieras.

[Land] In ("Frankrike","Italien","Spanien") And Len([Postnummer]) <> 5

Meddelanderuta

Meddelande: Postnumret måste innehålla fem tecken.

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

Rubrik: Fel postnummer

Om postnumret inte innehåller fem tecken, visas ett meddelande.

...

AvbrytHändelse

Avbryt händelsen.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Postnummer

[Land] In ("Australien","Singapore") And Len([Postnummer]) <> 4

Meddelanderuta

Meddelande: Postnumret måste innehålla fyra tecken.

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

Rubrik: Fel postnummer

Om postnumret inte innehåller fyra tecken, visas ett meddelande.

...

AvbrytHändelse

Avbryt händelsen.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Postnummer

([Land] = "Kanada") And ([Postnummer] Not Like"[A-Ö][0-9][A-Ö] [0-9][A-Ö][0-9]")

Meddelanderuta

Meddelande: Postnumret är inte giltigt. Exempel på kanadensiskt postnummer är: H1J 1C3

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

Rubrik: Fel postnummer

Om postnumret inte stämmer för Kanada, visas ett meddelande. (Exempel på kanadensiskt postnummer: H1J 1C3)

...

AvbrytHändelse

Avbryt händelsen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×