Makroinstruktionen MaximizeWindow

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Access är konfigurerad för att använda överlappande fönster i stället för flikdokument, kan du använda makroinstruktionen MaximizeWindow för att förstora det aktiva fönstret så att det fyller hela Access-fönstret. Den här åtgärden kan du se så mycket objektet i det aktiva fönstret som möjligt.

Obs!: Den här åtgärden kan inte användas på kodfönster i Visual Basic Editor. Mer information om hur du påverkar kodfönster finns i avsnittet WindowState egenskapen.

Obs!: Flytta till början i Access 2010, ändrades makroinstruktionen maximera till MaximizeWindow.

Obs!: Makroinstruktionen MaximizeWindow är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställning

Makroinstruktionen MaximizeWindow har inga argument.

Anmärkningar

Den här åtgärden har samma effekt som att klicka på Maximera längst upp till höger eller klicka på Maximerasystemmenyn för i fönstret.

Du kan använda makroinstruktionen Återställ för att återställa ett maximerat fönster till dess tidigare storlek.

Tips

  • Du kan behöva använda makroinstruktionen MarkeraObjekt om fönstret du vill maximera inte är det aktiva fönstret.

  • När du har maximerat ett fönster i Access, maximeras också alla andra fönster när du öppnar dem eller växlar till dem.. Dock maximeras popup-formulär. Om du vill använda ett formulär för att bevara postlådans storlek när andra fönster maximeras anger du egenskapen PopUp till Ja.

Om du vill köra instruktionen MaximizeWindow makrot i Visual Basic for Applications-modul, använder du metoden Maximera för objektet DoCmd .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×