Makroinstruktionen Maximera

Om Microsoft Office Access 2007 är konfigurerat att använda överlappande fönster i stället för flikdokument, använder du instruktionen Maximera när du vill förstora det aktiva fönstret så att det fyller hela Access-fönstret. Med hjälp av den här instruktionen kan du visa så mycket som möjligt av databasobjekt i det aktiva fönstret.

Obs!: Den här instruktionen kan inte användas i kodfönstren i Visual Basic Editor. Information om hur du arbetar i kodfönster finns i avsnittet för egenskapen WindowState.

Inställning

Instruktionen Maximera har inga argument.

Kommentarer

Den här instruktionen har samma effekt som att klicka på knappen Maximera i fönstrets övre högra hörn eller att klicka på Maximera på fönstrets System-meny.

Använd instruktionen Återställ när du vill återställa ett maximerat fönster till föregående storlek.

Tips!

  • Du kanske behöver använda instruktionen MarkeraObjekt om fönstret som du vill maximera inte är det aktiva fönstret.

  • När du maximerar ett fönster i Access maximeras även alla andra fönster när du öppnar dem eller växlar till dem. Däremot maximeras inte popup-formulär. Om du vill att ett formulär ska ha kvar samma storlek när andra fönster maximeras, anger du egenskapen Menyformulär till Ja.

När du vill köra instruktionen Maximera i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Maximize för objektet DoCmd.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×