Makroinstruktionen MarkeraObjekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen MarkeraObjekt i Access-skrivbordsdatabaser för att välja ett visst databasobjekt.

Inställning

Makroinstruktionen MarkeraObjekt har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Typ av databasobjekt att välja. Klicka på tabell, fråga, formulär, rapport, makro, modul, dataåtkomstsida, Server-vy, Diagram, lagrade proceduren eller funktionen i Objekttyp rutan i avsnittet Instruktionsargument designfönstret makro. Det här är ett obligatoriskt argument.

Objektnamn

Namnet på objektet som ska markeras. I rutan Objektnamn visar alla objekt i databasen av typen som valts i argumentet Objekttyp . Det här är ett obligatoriskt argument om du inte anger argumentet i navigeringsfönstret till Ja.

Obs!: Objektnamn för Server, Diagram eller Lagrad procedur objekt visas inte i rutan Objektnamn i ett Accessprojekt (ADP).

I navigeringsfönstret.

Anger om Access markerar objektet i navigeringsfönstret. Klicka på Ja (för att markera objektet i navigeringsfönstret) eller Ingen (inte att markera objekt i navigeringsfönstret). Standardvärdet är Nej.

Anmärkningar

Makroinstruktionen MarkeraObjekt fungerar med valfritt Access-objekt som kan ta emot fokus. Den här åtgärden ger det angivna objektet fokus och visar objektet om det är dolt. Om objektet är en formulär, makro MarkeraObjekt anger formulärets synliga egenskap till Ja och returnerar formuläret ställer av dess formuläregenskaper (till exempel som modal eller popup-formulär ).

Om objekten som inte är öppen i något av de andra Access-fönster, kan du välja den i navigeringsfönstret genom att Ange argumentet I navigeringsfönstret. Om du anger argumentet I navigeringsfönstret till Nej, visas ett felmeddelande när du försöker markera ett objekt som inte är öppet.

Ofta, kan du använda den här åtgärden för att markera ett objekt som du vill utföra ytterligare åtgärder. Till exempel om du har konfigurerat för att använda överlappande fönster i stället för flikdokument kan kanske du vill återställa ett objekt som har minimerats (genom att använda makroinstruktionen RestoreWindow ) eller maximera ett fönster som innehåller ett objekt som du vill Arbeta med (genom att använda makroinstruktionen MaximizeWindow ).

Om du markerar ett formulär kan använda du makroåtgärder GåTillKontroll, GåTillPostoch GåTillSida för att gå till specifika områden i formuläret. Makroinstruktionen GåTillPost fungerar även för datablad.

Om du vill köra instruktionen i en modul Visual Basic for Applications (VBA), använder du metoden MarkeraObjekt för objektet DoCmd .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×