Makroinstruktionen MarkeraObjekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen för att välja ett visst databasobjekt.

Inställning

Instruktionen MarkeraObjekt har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ av databasobjekt som ska tas bort. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp under Instruktionsargument i makroverktyget. Detta är ett obligatoriskt argument.

Objektnamn

Namnet på det objekt som ska markeras. Rutan Objektnamn innehåller alla objekt i databasen av den typ som väljs av argumentet Objekttyp. Detta är ett obligatoriskt argument såvida du inte anger argumentet I navigeringsfönstret till Ja.

Obs!: Objektnamn för Server, Diagram eller Lagrad procedur objekt visas inte i rutan Objektnamn i ett Accessprojekt (ADP).

I navigeringsfönstret

Anger om Microsoft Office Access 2007 markerar objektet i navigeringsfönstret. Klicka på Ja (om objektet i navigeringsfönstret ska markeras) eller Nej (om du inte vill markera objektet i navigeringsfönstret). Standardvärdet är Nej.

Kommentarer

MarkeraObjekt fungerar med valfritt Access-objekt som kan ta emot fokus. Den här åtgärden ger det angivna objektet fokus och visar objektet om det är dolt. Om objektet är en formulär, MarkeraObjekt anger formulärets vtabell egenskap till Ja och returnerar formuläret ställer av dess formuläregenskaper (till exempel som modal eller popup-formulär ).

Om objekten som inte är öppen i något av de andra Access-fönster, kan du välja den i navigeringsfönstret genom att Ange argumentet I Navigatii fönstret. Om du anger argumentet I navigeringsfönstret till Nej, visas ett felmeddelande när du försöker markera ett objekt som inte är öppet.

Du kanske använder den här instruktionen om du vill markera ett objekt som du vill utföra flera instruktioner på. Om Access till exempel är konfigurerat att använda överlappande fönster i stället för flikdokument, kan du återställa ett objekt som har minimerats (med instruktionen Återställ) eller maximera ett fönster som innehåller ett objekt som du vill arbeta med (med hjälp av instruktionen Maximera).

Om du markerar ett formulär kan använda du åtgärderna GåTillKontroll, GåTillPostoch GåTillSida för att gå till specifika områden i formuläret. Instruktionen GåTillPost fungerar även för datablad.

När du vill köra instruktionen MarkeraObjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden SelectObject för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×