Makroinstruktionen KopieraDatabasfil

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen KopieraDatabasfil så att en kopia av den aktuella Microsoft SQL Server 7.0 eller senare databas som är ansluten till Access-projektet. Access kopplas från den aktuella databasen och sedan kopplas till målservern. Mer information om och frånkoppling av en databas finns i dokumentationen till SQL Server.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Instruktionen KopieraDatabasfil har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Databasfilnamn

Namnet på den nya huvuddatafilen. Standardsökvägen för filen är den aktuella placeringen av Access-projektfilen (.adp).

Skriv över befintlig fil

Anger om en befintlig fil med samma namn ska skrivas över eller inte. Om detta anges till Ja och filnamnet redan finns, skrivs filen över. Om detta anges till Nej och filnamnet redan finns, skrivs filen inte över och instruktionen kan inte utföras. Om filen inte redan finns, ignoreras inställningen. Standardvärdet är Ja.

Koppla från alla användare

Anger om användarna ska tvingas bort från databasen eller inte. Om detta anges till Ja kopplas alla användare som är anslutna till den aktuella databasen bort så att databasen kan kopieras. Om detta anges till Nej och en eller flera användare är anslutna till databasen går det inte att kopiera databasen. Standardvärdet är Nej.

Om användarna kopplas bort från databasen utan föregående varning kan de förlora data.

Kommentarer

Kopieringen är synkron, så du kan inte utföra ytterligare en operation förrän databasen har kopierats.

Instruktionen KopieraDatabasfil kopierar inte bara data, datadefinitioner och databasobjekt utan också utökade egenskaper, till exempel standardvärden, textbegränsningar och uppslagsvärden.

Krav som måste vara uppfyllda om en databas ska kunna kopieras:

  • Du måste koppla från alla program och användare innan du kopierar databasfilen.

  • Alla objekt och vyer utom navigeringsfönstret måste vara stängda.

  • Den aktuella databasen får inte vara replikerad.

  • Källdatabasservern måste vara Microsoft SQL Server 7.0 eller en senare version, eller så måste SQL Server 2000 Desktop Engine köras på en lokal dator.

  • SQL Server-databasen på källservern får bara bestå av en fil.

  • Du måste ha tilldelats rollen sysadmin på både mål- och käll-SQL-servrarna.

När du vill köra instruktionen KopieraDatabasfil i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden CopyDatabaseFile för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×