Makroinstruktionen KörSQL

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen för att köra en redigeringsfråga i en Access-databas med hjälp av motsvarande SQL-uttryck. Du kan också köra en datadefinitionsfråga.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroinstruktionen har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

SQL-uttryck

SQL-uttrycket för redigeringsfrågan eller datadefinitionsfråga som du vill köra. Den maximala längden i den här sekretesspolicyn är 255 tecken. Det här är ett obligatoriskt argument.

Använda transaktion

Välj Ja ska tas med i den här frågan i en transaktion. Välj Nej om du inte vill använda en transaktion. Standardinställningen är Ja. Om du Ingen väljer för argumentet körs frågan snabbare.

Anmärkningar

Du kan använda redigeringsfrågor att lägga till, ta bort och uppdatera poster och spara en fråga resultatuppsättning som en ny tabell. Du kan använda data definition frågor för att skapa, ändra och ta bort tabeller, och för att skapa och ta bort index. Du kan använda makroinstruktionen för att utföra de här åtgärderna direkt från ett makro utan att behöva använda lagrade frågor.

Om du behöver ange ett SQL-uttryck som är längre än 255 tecken Använd KörSQL metoden för objektet DoCmd i ett Visual Basic for Applications (VBA) modul i stället. Du kan skriva SQL-uttryck på upp till 32 768 tecken i VBA.

Access-frågor är faktiskt SQL-uttryck som skapas när du utformar en fråga med hjälp av designrutnät i frågefönster. Följande tabell visar Access redigeringsfrågor och data definition frågor och deras motsvarande SQL-uttryck.

Frågetyp

SQL-uttryck

Åtgärd

Lägg till

INSERT INTO

Ta bort

DELETE

Tabellfrågor

VÄLJ... I

Update

UPDATE

Datadefinitionsfråga (SQL-specifik)

Skapa en tabell

SKAPA TABELL

Ändra en tabell

ALTER TABLE

Ta bort en tabell

SLÄPP TABELL

Skapa ett index

SKAPA INDEX

Ta bort ett index

SLÄPP INDEX

Du kan också använda instruktionen IN med dessa uttryck för att ändra data i en annan databas.

Obs!: För att köra en välj fråga eller korsfråga från ett makro använder väljer du argumentet Visa i ÖppnaFråga makro att öppna en befintlig fråga eller korsfråga fråga i Databladsvy. Du kan också köra befintliga redigeringsfrågor och SQL-specifika frågor på samma sätt.

Tips!

Om du vill visa SQL-motsvarigheten till en Access-fråga klickar du på SQL-vyVisa-menyn (i statusfältet). Du kan använda listan över SQL-uttryck som modeller för att skapa frågor som du kan köra med makroinstruktionen. Duplicera ett SQL-uttryck i SQL-argumentet för makroinstruktionen har samma effekt som att köra Access-frågan i frågefönstret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×