Makroinstruktionen KörMakro

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen KörMakro i Access-databaser för att köra en makro. Makrot kan finnas i en maktrogrupp.

Använd den här åtgärden:

  • Att köra ett makro från ett annat makro.

  • Köra ett makro baserat på ett visst villkor.

  • Koppla ett makro till en anpassad meny eller menyfliksområdet.

Inställning

Makroinstruktionen KörMakro har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Makronamn

Namnet på makron som ska köras. Rutan Makronamn i avsnittet Instruktionsargument designfönstret makro visas alla makron (och grupper) i den aktuella databasen. Om makron i en makrogrupp står det under makro gruppens namn i listan som makrogruppnamn. Makronamn. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro med makroinstruktionen KörMakro i en biblioteksdatabasAccess slår av makrot med det här namnet i biblioteksdatabasen och söka inte efter den i den aktuella databasen.

Upprepa antal

Maximalt antal gånger körs makrot. Om du lämnar argumentet tomt (och argumentet Utvärdera uttryck också är tom), körs makrot en gång.

Upprepa uttryck

En uttryck som utvärderas till Sant (– 1) eller Falskt (0). Makrot avbryts om uttrycket utvärderas som Falskt. Uttrycket utvärderas varje gång makrot körs.

Anmärkningar

Om du anger ett makrogruppnamn för argumentet Makronamn kör Access det första makrot i makrogruppen.

Den här åtgärden påminner om att klicka på Kör makro på fliken Databasverktyg, välja ett makro och klicka på OK. Det här kommandot körs dock makrot endast en gång, medan makroåtgärden KörMakro kan köra ett makro obegränsat antal gånger.

Tips

Du kan använda argumenten Upprepa antal och upprepa uttryck att ta reda på hur många gånger makrot körs:

  • Om du lämnar båda argumenten tomma körs makrot en gång.

  • Om du anger ett tal för Upprepa antal men lämnar Utvärdera uttryck tom, körs makrot angivet antal gånger.

  • Om du lämnar Upprepa antal tomt men anger ett uttryck för Repeat uttryck, körs makrot tills uttrycket utvärderas som Falskt.

  • Om du anger värden för båda argumenten körs makrot antalet gånger som anges i Upprepa antal eller tills Upprepa uttrycket utvärderas till False, beroende på vilket som inträffar först.

När du kör ett makro med makroinstruktionen KörMakro och den når makroåtgärden KörMakro , kör Access kallas makrot. När kallas makrot har lästs Access återgår till det ursprungliga makrot och kör nästa åtgärd.

Obs!: 

  • Du kan ringa ett makro i samma makrogrupp eller i en annan makrogrupp.

  • Du kan kapsla in makron. Du kan alltså köra makro A, som i sin tur anropar makro B och så vidare. När kallas makrot har lästs i varje enskilt fall returnerar Access till det makro som kallas det och kör nästa instruktion i makrot.

Om du vill köra instruktionen i en modul Visual Basic for Applications (VBA), använder du metoden KörMakro för objektet DoCmd .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×