Makroinstruktionen KörBasic-kod

Du kan använda makroinstruktionen KörBasic-kod i Access-skrivbordsdatabaser till att anropa en VBA-funktionsprocedur (Visual Basic for Applications).

Inställning

Makroinstruktionen KörBasic-kod har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Funktion

Namnet på VBA-funktionsproceduren som ska anropas. Alla funktionsargument omges av parenteser. Ange funktionsnamn i rutan Funktion i makrodesignfönstret. Det här är ett obligatoriskt argument.

Obs!: I Access-skrivbordsdatabasen (.mdb eller .accdb) klickar du på knappen Skapa för att använda Uttrycksverktyget och välja en funktion för det här argumentet. Klicka på den önskade funktionen i listan i Uttrycksverktyget.

Anmärkningar

De användardefinierade funktionsprocedurerna lagras i Microsoft Office Access 2007-moduler.

Du måste använda parenteser, även om funktionsproceduren inte har några argument, som i följande exempel:

TestFunction()

Till skillnad från användardefinierad funktion-namn som används för händelseegenskap-inställningar i Funktion-argument börjar inte med ett likhetstecken (=).

Access ignorerar returvärdet av funktionen.

Obs!: Du kan inte anropa en funktionsprocedur från ett makro om funktionsnamnet är samma som modulnamnet.

Tips!

Om du vill köra Underprocedur eller händelseprocedur som skrivs i Visual Basic skapar du en funktionsprocedur som anropar underproceduren eller händelseproceuren. Använd sedan makroinstruktionen KörBasic-kod för att köra funktionsproceduren.

Om du använder makroinstruktionen KörBasic-kod för att anropa en funktion söker Access efter funktionen med namnet som anges av argumentet Funktion i standardmodulerna för databasen. Men när den här instruktionen körs som svar på att klicka på ett menykommando för formulär eller rapport eller som svar på en händelse i ett formulär eller en rapport söker Access först efter funktionen i formulärets eller rapportens klassmodul och sedan i standardmodulerna. Access söker inte i klassmodulerna som visas i området Moduler i navigeringsfönstret efter funktionen som anges av argumentet Funktion.

Den här åtgärden är inte tillgänglig i en VBA-modul. Kör istället den funktionsprocedur du vill ha direkt i VBA.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×