Makroinstruktionen ImportSharePointList

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen ImportSharePointList i Access-skrivbordsdatabaser att importera eller länka data från en SharePoint-webbplats.

Obs!: Flytta till början i Access 2010, ändrades makroinstruktionen Överförsharepointlista till ImportSharePointList.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroinstruktionen ImportSharePointList har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Överföringstyp

Välj typ av överföring.

 • Välj Importera kan du kopiera data för SharePoint-lista till en tabell i Access. Uppdateringar av data i Access påverkar inte data i Windows SharePoint Services. Uppdateringar av data i Windows SharePoint Services påverkar heller inte data i Access.

 • Markera länken till att skapa en länkad tabell i Access som länkar till data i Windows SharePoint Services. Uppdateringar av data i Access visas i Windows SharePoint Services. Uppdateringar av data i Windows SharePoint Services visas på samma sätt i Access.

Webbplatsadress

Ange den fullständiga sökvägen till den SharePoint-webbplatsen.

List-ID

Ange namn eller GUID i listan som ska överföras. Obligatoriska argument.

Visa ID

Ange GUID för vyn för den lista som du vill använda. Lämna argumentet tomt om du vill överföra alla rader och kolumner i listan.

Tabellnamn

Skriv ett namn som ska visas för tabellen eller länkad tabell i Access.

Hämta uppslagsvärden för visning

Välj Ja för att överföra visningsvärden för uppslagsfält i stället för det ID som används för att utföra uppslaget.

Anmärkningar

 • Den här åtgärden har samma effekt som att klicka på SharePoint-lista i gruppen Importera på fliken Externa Data. Argumenten för åtgärden som motsvarar de val du gör i guiden hämta externa Data.

 • Om du vill köra instruktionen ImportSharePointList i en VBA-modul, använder du metoden Överförsharepointlista för objektet DoCmd .

 • Om du anger ett icke-existerande lista eller en vy, uppstår inget fel och överförs ingen information.

 • GUID är en unik hexadecimala identifierare för en lista eller en vy. En GUID måste anges i följande format, där varje ”F” är ett hexadecimalt tal (0 till 9 eller A till F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Du kan hämta GUID för en lista eller visa från SharePoint-webbplatsen genom att använda följande procedur:

 1. Öppna listan i Windows SharePoint Services.

 2. Om den vy du vill använda inte visas klickar du på pilen Visa kombinationsrutan och välj den vy du vill ha.

 3. Klicka på listpilen vy och klicka på ändra den här vyn.

  Adressen i webbläsarens adressfält innehåller GUID för listan och vyn. GUID för listan följer lista =, och GUID för vyn följer View =. Dock i adressen, varje { (vänster klammerparentes) tecken representeras av strängen % 7Bvarje -- (bindestreck) representeras av strängen % 2D, och varje } (höger klammerparentes) tecken representeras av strängen 7 D. Till exempel:

https://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Innan du kan använda GUID från adressen som argument i den här makroinstruktion, du måste ersätta varje % 7B sträng med hjälp av teckenuppsä { , byta ut varje % 2D sträng med hjälp av teckenuppsä -- och ersätta varje % 7 D sträng med den } tecken. Inkludera inte tecknet & (et-tecken) som följer % 7 D strängen i listan GUID.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×