Makroinstruktionen GåTillSida

Du kan använda makroinstruktionen GåTillSida i en Access-skrivbordsdatabas till att flytta fokus i det aktiva formuläret till den första kontrollen på en viss sida. Du kan använda den här instruktionen om du har skapat ett formulär med sidbrytningar som innehåller grupper med relaterad information. Du kan exempelvis ha ett formulär för anställda med personlig information på en sida, kontorsinformation på en annan sida och försäljningsinformation på en tredje sida. Du kan använda makroinstruktionen GåTillSida för att flytta till önskad sida. Du kan också visa flera sidor med information i ett enda formulär med hjälp av flikkontroller.

Obs!: Makroinstruktionen GåTillSida är inte tillgänglig i Access-webbappar.

Inställning

Makroinstruktionen GåTillSida har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Sidnummer

Numret på den sida dit du vill flytta fokus. Anger sidnumret i rutan Sidnummer. Det här är ett obligatoriskt argument. Du kan använda argumenten Höger och Nedåt till att visa den del av sidan du vill se.

Höger

Platsens vågräta placering på sidan räknat från den vänstra kanten av fönstret som innehåller sidan, som ska visas i fönstrets vänstra kant.

Nedåt

Platsens lodräta placering på sidan räknat från den övre kanten av fönstret som innehåller sidan, som ska visas i fönstrets övre kant.

Obs!: Argumenten Höger och Nedåt mäts i tum eller centimeter beroende på de nationella inställningarna på Kontrollpanelen i Windows.

Anmärkningar

Du kan använda den här makroinstruktionen till att markera den första kontrollen (som definieras enligt formulärets tabbordning) på den angivna sidan. Med makroinstruktionen GåTillKontroll kan du navigera till en viss kontroll i formuläret.

Du kan använda argumenten Höger och Nedåt för formulär med sidor större än Access-fönstret. Använd argumentet Sidnummer till att flytta till önskad sida, och sedan argumenten Höger och Nedåt till att visa den del av sidan du vill se. Den del av sidan vars övre vänstra hörn är förskjuten den angivna distansen från sidans övre vänstra hörn visas i Access.

Du kan inte använda makroinstruktionen GåTillSida till att:

  • flytta fokus till en sida i ett dolt formulär

  • flytta fokus från en sida till en annan inom flikkontrollen.

Om du vill köra makroinstruktionen GåTillSida i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden GoToPage för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×