Makroinstruktionen CloseWindow

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda instruktionen CloseWindow för att stänga en angiven Access dokumentfliken eller fliken aktivt dokument om inget har angetts.

Obs!: Flytta till början i Access 2010 Stäng makroinstruktion har bytt namn till CloseWindow.

Obs!: Makroinstruktionen StängFönster går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Makroinstruktionen CloseWindow har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Vilken typ av objekt vars dokumentfliken som du vill stänga. Klicka på tabell, fråga, formulär, rapport, makro, modul, dataåtkomstsida, Server-vy, Diagram, lagrade proceduren eller funktionen i Objekttyp rutan i avsnittet Instruktionsargument designfönstret makro. Lämna argumentet tomt om du vill markera den aktiva dokumentfliken.

Obs!: Om du stänger en modul i Visual Basic Editor måste du använda Modul i argumentet Objekttyp.

Objektnamn

Namnet på det objekt som ska stängas. I rutan Objektnamn visas alla de objekt i databasen som är av den typ som väljs av Objekttyp-argumentet. Klicka på objektet för att stänga det. Om du inte anger något för Objekttyp-argumentet ska du heller inte göra det för detta argument.

Spara

Anger om ändringarna av objektet ska sparas när det stängs. Klicka på Ja (spara objektet), Nej (stäng objektet utan att spara det) eller Fråga (fråga användaren om objektet ska sparas). Standardvärdet är Fråga.

Kommentarer

CloseWindow åtgärden fungerar för alla databasobjekt som användaren kan öppna eller Stäng. Den här åtgärden har samma effekt som att markera ett objekt och stänga det genom att högerklicka på objektet dokumentfliken och sedan klicka på Stäng på snabbmenyn eller klicka på knappen Stäng Bild av knapp för objektet.

Om argumentet Spara anges till Fråga och objektet inte redan har sparats innan instruktionen Stäng utförs, visas en dialogruta med en fråga om användaren vill spara objektet innan makrot stänger det. Om du har angett argumentet Visa varningar för instruktionen VisaVarningar till Nej visas ingen dialogruta och objektet sparas automatiskt.

Om du vill köra instruktionen CloseWindow i en modul Visual Basic for Applications (VBA), använder du metoden Close för objektet DoCmd .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×