Makroinstruktionen BytNamnPåObjekt

Du kan använda makroinstruktionen BytNamnPåObjekt för att byta namn på ett visst databasobjekt i Access-skrivbordsdatabaser.

Obs!: Med början i Access 2010 ändrades makroinstruktionen BytNamn till BytNamnPåObjekt.

Obs!: Den här makroinstruktionen tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroinstruktionen BytNamnPåObjekt har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Nytt namn

Ett nytt namn på databasobjektet. Ange ett objektnamn i rutan Nytt namn i makrodesignfönstret. Det här är ett obligatoriskt argument.

Objekttyp

Den objekttyp du vill kopiera. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion. Lämna det här argumentet tomt om du vill kopiera det markerade objektet i navigeringsfönstret.

Gammalt namn

Namnet på det objekt som ska döpas om. I rutan Gammalt namn visas alla de objekt i databasen som är av den typ som väljs av Objekttyp-argumentet. Om du inte anger något för Objekttyp-argumentet ska du heller inte göra det för detta argument.

Obs!: Om du kör ett makro som innehåller instruktionen BytNamnPåObjekt i en biblioteksdatabas så letar Access först efter ett objekt med det namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Kommentarer

Det nya namnet på databasobjektet måste följa standardnamnkonventionerna för Access-objekt.

Du kan inte byta namn på ett öppet objekt.

Om du lämnar argumenten Objekttyp och Gammalt namn tomma döper Access om det markerade objektet i navigeringsfönstret. Om du vill markera ett objekt i navigeringsfönstret kan du använda instruktionen MarkeraObjekt med argumentet I navigeringsfönstret inställt på Ja.

Du kan också byta namn på ett objekt genom att högerklicka i navigeringsfönstret, klicka på Byt namn och ange ett nytt namn. Med instruktionen BytNamnPåObjekt behöver du inte först markera objektet i navigeringsfönstret, och du behöver inte stoppa makrot för att ange det nya namnet.

Den här instruktionen skiljer sig från makroinstruktionen KopieraObjekt som skapar en kopia av objektet under ett nytt namn.

Om du vill köra makroinstruktionen BytNamnPåObjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Byt namn för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×