Makroinstruktionen Avsluta

Använd instruktionen Avsluta när du vill avsluta Microsoft Office Access 2007. Instruktionen Avsluta kan också ange ett av flera alternativ när du sparar databasobjekt innan du avslutar Access.

Obs!: Åtgärden är inte tillåten om databasen inte är betrodd. Mer information om att aktivera makron finns under Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen Avsluta har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Alternativ

Anger vad som händer med de objekt som inte har sparats när du avslutar Access. Klicka på Fråga (om du vill visa dialogrutor som frågar om respektive objekt ska sparas), Spara allt (om du vill spara alla objekt utan att några dialogrutor visas) eller Avsluta (om du vill avsluta utan att spara några objekt) i rutan Alternativ under Instruktionsargument i makroverktyget. Standardvärdet är Spara allt.

Kommentarer

Efter instruktionen Avsluta körs inga fler instruktioner i makro.

Använd den här instruktionen när du vill avsluta Access utan frågor från dialogrutorna för Spara med hjälp av ett eget menykommando eller en egen knapp i ett formulär. Du kanske till exempel har ett huvudformulär som du använder när du visar objekt i en egen arbetsyta. Det här formuläret kan ha en Avsluta-knapp som kör ett makro som innehåller instruktionen Avsluta med argumentet Alternativ inställt på Spara allt.

Den här instruktionen har samma effekt som att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan klicka på Avsluta Access. Om du har objekt som inte har sparats när du klickar på det här kommandot, är de dialogrutor som visas desamma som de som visas när du använder Fråga för argumentet Alternativ till instruktionen Avsluta.

Använd instruktionen Spara i ett makro om du vill spara ett angivet objekt utan att behöva avsluta Access eller stänga objektet.

När du vill köra instruktionen Avsluta i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Quit för objektet DoCmd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×