Makroinstruktionen AvbrytHändelse

Använd instruktionen AvbrytHändelse när du vill avbryta den händelse som gör att Access kör det makro som innehåller den här instruktionen. Makronamnet är inställningen för en händelseegenskap som FöreUppdatering, VidÖppning, VidAvslut eller VidUtskrift.

Obs!: Makroinstruktionen AvbrytHändelse går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Instruktionen AvbrytHändelse har inga argument.

Kommentarer

I ett formulär använder du vanligtvis instruktionen AvbrytHändelse i ett verifieringsmakro med händelseegenskapen FöreUppdatering. När en användare anger data i en kontroll eller post körs makrot innan data införs i databasen. Om informationen inte uppfyller verifieringsvillkoren i makrot avbryts uppdateringsprocessen av instruktionen AvbrytHändelse innan den inleds.

Ofta använder du den här instruktionen tillsammans med instruktionen Meddelanderuta för att ange att data inte har uppfyllt verifieringsvillkoren och för att tillhandahålla information om vilken typ av data som ska anges.

Följande händelser kan avbrytas med instruktionen AvbrytHändelse.

AnvändFilter

Ändrad

MusknappNed

BekräftaFöreBorttag

Avsluta

IngaData

FöreInfogning

Filter

Öppna

FöreUppdatering

Format

Skriv ut

Dubbelklickning

Tangenttryckning

Avslut

Ta bort


Obs!: Du kan bara använda instruktionen AvbrytHändelse tillsammans med händelsen MusknappNed när du ska avbryta händelsen som inträffar när du högerklickar på ett objekt.

Om egenskapsinställningen för händelsen VidDubbelklickning för en kontroll anger ett makro som innehåller instruktionen AvbrytHändelse, avbryts händelsen Dubbelklickning.

För händelser som kan avbrytas inträffar standardbeteendet för händelsen (det vill säga det som vanligtvis sker i Access när händelsen inträffar) när makrot för händelsen har körts. Det gör att du kan avbryta standardbeteendet. När du till exempel dubbelklickar på ett ord där insättningspunkten är placerad i en textruta markeras ordet som standard. Du kan avbryta detta standardbeteende i makrot för händelsen Dubbelklickning och utföra en annan instruktion, till exempel att öppna ett formulär som innehåller uppgifter om informationen i textrutan. För händelser som inte kan avbrytas inträffar standardbeteendet innan makrot körs.

Obs!: Om ett formulärs VidAvslut-händelseegenskap anger ett makro som utför en AvbrytHändelse-instruktion, kan du inte stänga formuläret. Du måste antingen korrigera villkoret som gör att instruktionen AvbrytHändelse utförs eller öppna makrot och ta bort instruktionen AvbrytHändelse. Om formuläret är ett modalt formulär kan du inte öppna makrot.

När du vill köra instruktionen AvbrytHändelse i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden AvbrytHändelse för objektet DoCmd.

Exempel

Verifiera data med hjälp av ett makro

Med följande verifieringsmakro kontrolleras postnumren som angetts i formuläret Leverantörer. Det visar hur du använder instruktionerna StoppaMakro, Meddelanderuta, AvbrytHändelse och GåTillKontroll. Ett villkorsuttryck kontrollerar landskoden och postnumret som angetts i en post i formuläret. Om postnumret inte har rätt format för landet visas en meddelanderuta och posten sparas inte. Därefter kommer du tillbaka till kontrollen Postnummer där du kan korrigera felet. Det här makrot ska kopplas till egenskapen FöreUppdatering för formuläret Leverantörer.

Villkor

Åtgärd

Argument: Inställning

Notering

ÄrNull([Land])

StoppaMakro

Om Land är Null kan postnumret inte verifieras.

[Land] In ("Frankrike","Italien","Spanien") And Len([Postnummer]) <> 5

Meddelanderuta

Meddelande: Postnumret måste innehålla fem tecken.

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

Rubrik: Fel postnummer

Om postnumret inte innehåller fem tecken visas ett meddelande.

...

AvbrytHändelse

Avbryt händelsen.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Postnummer

[Land] In ("Australien","Singapore") And Len([Postnummer]) <> 4

Meddelanderuta

Meddelande: Postnumret måste innehålla fyra tecken.

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

Rubrik: Fel postnummer

Om postnumret inte innehåller fyra tecken, visas ett meddelande.

...

AvbrytHändelse

Avbryt händelsen.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Postnummer

([Land] = "Kanada") And ([Postnummer] Not Like"[A-Ö][0-9][A-Ö] [0-9][A-Ö][0-9]")

Meddelanderuta

Meddelande: Postnumret är inte giltigt. Exempel på kanadensiskt postnummer: H1J 1C3

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

Rubrik: Fel postnummer

Om postnumret inte stämmer för Kanada visas ett meddelande. (Exempel på kanadensiskt postnummer: H1J 1C3)

...

AvbrytHändelse

Avbryt händelsen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×