Makroinstruktionen AngeMenykommando

Du kan använda makroinstruktionen AngeMenykommando i Access-skrivbordsdatabaser om du vill ange status för menyalternativ (aktiverade eller inaktiverade, markerade eller avmarkerade) för egna eller globala menyer på fliken Tillägg.

Obs!: Makroinstruktionen AngeMenykommando fungerar bara med egna och globala menyer som skapats med hjälp av menymakron. Makroinstruktionen AngeMenykommando ingår i Microsoft Office Access 2007 och senare versioner för kompatibilitet med tidigare versioner. Den fungerar inte tillsammans med funktionerna i kommandofältet. Du kan emellertid använda egenskaperna Aktiverad och Tillstånd i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) till att inaktivera eller aktivera och markera eller avmarkera objekt på snabbmenyer samt egna och globala menyer.

Inställning

Makroinstruktionen AngeMenykommando har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Menyindex

Indexet för den meny som innehåller kommandot du vill ställa in tillståndet för. Ange ett heltalsvärde, med början från 0, för indexet för önskad meny på den egna eller globala menyn. Ange indexvärdet i rutan Menyindex i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign. Indexet är relativt menyns placering i menymakrot för den egna eller globala menyn (positionen för makroinstruktionen NyMeny för den aktuella menyn i menymakrot, räknat från 0). Menyn kan visas lite olika eftersom du kan använda villkorsuttryck i menymakrot till att dölja eller visa anpassade menykommandon. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du väljer en meny med det här argumentet och lämnar argumenten Kommandoindex och Index för underkommando tomma kan du aktivera eller inaktivera själva menynamnet. Du kan däremot inte markera eller avmarkera ett menynamn (Access ignorerar inställningarna Markera och Avmarkera för argumentet Flagga för menynamn).

Kommandoindex

Indexet för det kommando du vill ställa in tillståndet för. Ange ett heltalsvärde med början från 0 för det önskade kommandots index på menyn som valts med argumentet Menyindex. Indexet anges relativt kommandots position i den maktrogrupp som definierar den valda menyn för den egna eller globala menyn (positionen för det här kommandots makro i makrogruppen, räknat från 0). Menyn kan visas lite olika eftersom du kan använda villkorsuttryck i menyns makrogrupp till att dölja eller visa anpassade menykommandon.

Index för underkommando

Indexet för det underkommando du vill ställa in tillståndet för. Det här gäller endast om önskat kommando har en undermeny. Ange ett heltalsvärde med början från 0 för det önskade underkommandots index på undermenyn som valts med argumentet Kommandoindex. Indexet anges relativt underkommandots position i den makrogrupp som definierar den valda undermenyn för den egna eller globala menyn (positionen för det här underkommandots makro i makrogruppen, räknat från 0).

Flagga

Det tillstånd du vill ange för kommandot eller underkommandot. Klicka på Inaktivera (om du vill inaktivera kommandot – det visas nedtonat), Aktivera (för att aktivera kommandot), Markera (om du vill placera en bockmarkering bredvid kommandot – normalt för att visa att det har markerats eller aktiverats) eller Avmarkera (om du vill ta bort bockmarkeringen). Standardvärdet är Aktivera.

Anmärkningar

Makroinstruktionen AngeMenykommando fungerar bara på egna och globala menyer. Om det aktiva fönstret inte innehåller någon egen eller global meny och du kör makroinstruktionen AngeMenykommando inträffar ett körningsfel.

Du kan använda den här instruktionen till att ställa in tillstånd för menykommandon och underkommandon, men inte för underkommandon till underkommandon.

Om du vill köra makroinstruktionen AngeMenyobjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden SetMenuItem för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×