Makroinstruktionen AngeEgenskap

Använd instruktionen AngeEgenskap när du vill ange en egenskap för en kontroll i ett formulär eller en rapport i Access-skrivbordsdatabaser. Du kan använda instruktionen AngeEgenskap också om du vill ange en egenskap för en kontroll i en listvy eller en tom vy i ett Access-webbprogram.

Inställning

Åtgärden AngeEgenskap har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Kontrollnamn

Skriv namnet på fältet eller kontrollen som du vill ange egenskapsvärdet för. Använd bara kontrollnamnet, inte hela syntaxen. Låt argumentet vara tomt om du vill ange egenskapen för det aktuella formuläret eller den aktuella rapporten.

Egenskap

Markera egenskapen som du vill ange. Under avsnittet Kommentarer i den här artikeln finns en lista med egenskaper som kan anges med den här instruktionen.

Värde

Skriv värdet som egenskapen ska anges till. För de egenskaper i skrivbordsdatabaser vars värden antingen är Ja eller Nej använder du -1 för Ja och 0 för Nej. För de egenskaper i Access-webbprogram vars värden är antingen Ja eller Nej använder du Ja och Nej.

Kommentarer

  • Använd instruktionen AngeEgenskap i skrivbordsdatabaser när du vill ange följande egenskaper för en kontroll: Aktiverad, Synlig, Låst, Vänster, Topp, Bredd, Höjd, Textfärg, Bakgrundsfärg och Beskrivning.

    Obs!: Vissa av de egenskaper som anges ovan går inte att använda i alla kontrolltyper i skrivbordsdatabaser.

  • För Access-webbprogrammen kan du ange följande egenskaper för kontroller: Aktiverad, Synlig, Textfärg, Bakgrundsfärg, Beskrivning och Värde.

    Obs!: Vissa av de egenskaper som anges ovan går inte att använda i alla kontrolltyper i Access-webbprogram. Du kan använda makroinstruktionen AngeEgenskap endast i listvyer och tomma vyer i Access-webbprogram.

  • Om du anger ett ogiltigt värde för Värde-argumentet uppstår inget fel, men det kan hända att egenskapen ändras till ett annat värde, beroende på hur argumentet tolkas.

  • I Access-skrivbordsdatabaser kan du använda instruktionen AngeEgenskap i ett fristående makro endast om du först anger en instruktion där du väljer det formulär eller den rapport som innehåller den kontroll för vilken du ska ange en egenskap. Om formuläret eller rapporten inte är öppen, använder du instruktionen ÖppnaFormulär eller ÖppnaRapport för att öppna och välja. Om formuläret eller rapporten redan är öppen, väljer du formuläret eller rapporten med instruktionen MarkeraObjekt. Sedan kan du ange egenskapen med instruktionen AngeEgenskap. Du behöver inte välja objektet om du använder AngeEgenskap i ett makro som är inbäddat i en kontroll i samma formulär eller rapport som kontrollen du anger egenskapen för.

  • När du vill köra instruktionen AngeEgenskap i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden AngeEgenskap för objektet DoCmd.

Exempel

Genom följande makro anger du egenskapen Aktiverad för kontrollen med namnet txtBeskrivning till 0 i en Access-skrivbordsdatabas. Med andra ord inaktiveras kontrollen.

Åtgärd

Argument

AngeEgenskap

Kontrollnamn: txtBeskrivning

Egenskap: Aktiverad

Värde: 0

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×