Makroinstruktionen ÖppnaTabell

Använd instruktionen ÖppnaTabell när du vill öppna en tabell i Databladsvy, Designvyn eller förhandsgranska. Du kan också välja ett datainmatningsläge för tabellen.

Inställning

Instruktionen ÖppnaTabell har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Tabellnamn

Namnet på tabellen som ska öppnas. Rutan Tabellnamn under Instruktionsargument i makroverktyget innehåller alla tabeller i den aktuella databasen. Detta är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen ÖppnaTabell i en biblioteksdatabas, letar Microsoft Office Access 2007 först efter tabellen med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Visa

Den vy där tabellen öppnas. Klicka på Datablad, Design, Förhandsgranska, Pivottabell eller Pivotdiagram i rutan Visa. Standardvärdet är Datablad.

Dataläge

Tabellens datainmatningsläge. Detta gäller bara för tabeller som öppnas i databladsvyn. Klicka på Lägg till (användaren kan lägga till nya post men inte redigera befintliga poster), Redigera (användaren kan redigera befintliga poster och lägga till nya) eller Skrivskydd (användaren kan bara visa poster). Standardvärdet är Redigera.

Kommentarer

Den här instruktionen motsvarar att dubbelklicka på en tabell i navigeringsfönstret, eller att högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och sedan välja en vy.

tip

Du kan dra en tabell från navigeringsfönstret till ett makros åtgärdsrad. Då skapas automatiskt en ÖppnaTabell-instruktion som öppnar tabellen i databladsvyn.

När du vill köra instruktionen ÖppnaTabell i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden OpenTable för objektet DoCmd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×