Makroinstruktionen ÖppnaLagradProcedur

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen ÖppnaLagradProcedur du öppnar en lagrad procedur i Databladsvy, lagrad procedur Designvyn eller Förhandsgranska i ett Access-projekt. Den här åtgärden kör den namngivna lagrade proceduren när den öppnas i databladsvyn. Du kan markera inmatningsläget data för den lagrade proceduren och begränsa vilka poster som visas i den lagrade proceduren.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd. Mer information om hur du aktiverar makron finns i länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen ÖppnaLagradProcedur har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Procedurnamn

Namnet på den lagrade proceduren som ska öppnas. Rutan Procedurnamn under Instruktionsargument i makroverktyget innehåller alla lagrade procedurer i databasen. Detta är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen ÖppnaLagradProcedur i en biblioteksdatabas, letar Microsoft Office Access 2007 först efter den lagrade proceduren med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Visa

Den vy där den lagrade proceduren öppnas. Klicka på Datablad, Design, Förhandsgranska, Pivottabell eller Pivotdiagram i rutan Visa. Standardvärdet är Datablad.

Dataläge

Den lagrade procedurens datainmatningsläge. Detta gäller bara för lagrade procedurer som öppnas i databladsvyn. Klicka på Lägg till (användaren kan lägga till nya poster men inte visa eller redigera befintliga poster), Redigera (användaren kan visa eller redigera befintliga poster och lägga till nya) eller Skrivskydd (användaren kan bara visa poster). Standardvärdet är Redigera.

Kommentarer

Den här instruktionen motsvarar att dubbelklicka på den lagrade proceduren i navigeringsfönstret eller att högerklicka på den lagrade proceduren i navigeringsfönstret och välja önskat kommando.

Om du växlar till designvyn medan den lagrade proceduren är öppen tas inställningen för argumentet Dataläge bort för den lagrade proceduren. Den här inställningen används inte, även om användaren går tillbaka till databladsvyn.

tiplist

  • Du kan dra en lagrad procedur från navigeringsfönstret till ett makros åtgärdsrad. Då skapas automatiskt en ÖppnaLagradProcedur-instruktion som öppnar den lagrade proceduren i databladsvyn.

  • Om du inte vill visa systemmeddelandena som vanligtvis visas när en lagrad procedur körs (som anger att det är en lagrad procedur och hur många poster som påverkas), använder du instruktionen VisaVarningar för att förhindra att dessa meddelanden visas.

När du vill köra instruktionen ÖppnaLagradProcedur i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden OpenStoredProcedure för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×