Makroinstruktionen ÖppnaFunktion

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I ett Access-projekt (* ADP), du kan använda makroinstruktionen Öppnafunktion för att öppna en användardefinierad funktion i Databladsvy, infogad funktion Designvyn, SQL-textredigeraren vy (för en skalär eller tabell användardefinierad funktion), eller Förhandsgranska. Den här åtgärden körs den användardefinierade funktionen när öppnas i databladsvyn. Du kan också markera inmatningsläget data för den användardefinierade funktionen och begränsa vilka poster som visar användardefinierade funktionen.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Obs!: Access 2010 är den senaste versionen som har stöd för Access-dataprojekt.

Inställning

Makroinstruktionen Öppnafunktion har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Funktion

Namnet på den användardefinierade funktionen att öppna. Rutan Funktionsnamn visar alla användardefinierade funktioner i den aktuella databasen. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen funktion i en biblioteksdatabas efter Access först funktionen med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Vy

Vyn där den användardefinierade funktionen öppnas. Välj datablad, Design, Förhandsgranskning, Pivottabell eller pivotdiagram i rutan Visa. Standardinställningen är datablad.

Dataläge

Data inmatningsläget för användardefinierad funktion. Det här gäller endast användardefinierade funktioner som öppnas i databladsvyn. Välj Lägg till (användaren kan lägga till nya poster, men det går inte att visa eller redigera befintliga poster), Redigera (användaren kan visa eller redigera befintliga poster och lägga till nya poster) eller Skrivskyddat (användaren kan bara visa poster). Standardinställningen är Redigera.

Anmärkningar

Den här makroinstruktion påminner om att dubbelklicka på en användardefinierad funktion i navigeringsfönstret, eller högerklicka funktionen i navigeringsfönstret och välja en vy.

Växla till designvyn när den användardefinierade funktionen är öppen tar bort Dataläge argumentet inställningen för användardefinierad funktion. Den här inställningen är inte i effekt, även om användaren återgår till databladsvyn.

Tips!    

  • Du kan markera en användardefinierad funktion i navigeringsfönstret och dra den till designfönstret makro. Detta skapar automatiskt en Öppnafunktion -instruktion som öppnar den användardefinierade funktionen i databladsvyn.

  • Om du inte vill visa systemmeddelanden som normalt visas när en användardefinierad funktion körs (som anger det är en användardefinierad funktion och visar hur många poster som påverkas) kan du använda makroinstruktionen VisaVarningar ignorerar den visning av dessa meddelanden.

Om du vill köra instruktionen Öppnafunktion makrot i en modul Visual Basic for Applications (VBA), använder du metoden Öppnafunktion för objektet DoCmd .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×