Makroinstruktionen ÖppnaFråga

Du kan använda makroinstruktionen ÖppnaFråga i Access-databaser för att öppna en urvalsfråga eller fråga i Databladsvy, Designvyn eller Förhandsgranska. Den här instruktionen kör en redigeringsfråga. Du kan också välja ett inmatningsläge för frågan.

Obs!: Instruktionen är bara tillgängligt i Access-databasmiljön (.mbd och .accdb). Se instruktionerna ÖppnaVy, ÖppnaLagradProcedur eller ÖppnaFunktion om du använder Access-projektmiljön (.adp). Makroinstruktionen ÖppnaFråga är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställning

Makroinstruktionen ÖppnaFråga har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Frågenamn

Namnet på frågan som ska öppnas. Välj den fråga som ska öppnas i listrutan med frågenamn. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen Öppna fråga i en biblioteksdatabas så letar Access först efter en fråga med det namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Visa

Vyn där frågan öppnas. Välj Datablad, Design, Förhandsgranska, Pivottabell eller Pivotdiagram i rutan Visa. Standardvärdet är Datablad.

Obs!: Pivottabeller och pivotdiagram är inte tillgängliga i versioner av Access som börjar med Access 2013.

Dataläge

Datainmatningsläge för frågan. Detta gäller endast frågor som öppnas i databladsvyn. Markera Lägg till (användaren kan lägga till nya poster men inte redigera befintliga poster), Redigera (användaren kan redigera befintliga poster och lägga till nya poster) eller Skrivskyddat (användaren kan bara visa poster). Standardvärdet är Redigera.

Kommentarer

Om du använder Datablad för argumentet Visa visas resultatuppsättning om frågan är en urvals-, kors-, unions- eller direktfråga vars HämtarPoster-egenskap är inställd på Ja. Frågan körs om den är en redigerings-, datadefinitions- eller direktfråga vars HämtarPoster-egenskap är inställd på Nej.

ÖppnaFråga-instruktionen liknar att dubbelklicka på frågan i navigeringsfönstret eller högerklicka på frågan i navigeringsfönstret och välja en vy. Med den här instruktionen kan du välja ytterligare alternativ.

Tips!   

  • Du kan dra en fråga från navigeringsfönstret till makrodesignfönstret. Då skapas automatiskt en ÖppnaFråga-instruktion som öppnar frågan i vyn Datablad.

    Om du växlar till designvyn medan frågan är öppen tas inställningen för Dataläge-instruktionen bort för frågan. Den här inställningen gäller inte även om användaren återgår till databladsvyn.

  • Om du inte vill visa systemmeddelanden som normalt visas när en redigeringsfråga körs (som visar att det är en redigeringsfråga och hur många poster som påverkas) kan du använda instruktionen VisaVarningar och dölja dessa meddelanden.

Om du vill köra makroinstruktionen ÖppnaFråga i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden ÖppnaFråga för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×