Mål: Visa projektorganisationen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Oavsett om ditt projekt omfattar flera tusen uppgifter som sträcker sig över flera år och om det bygger på typiska projekthanteringsmetoder, eller om projektet bara omfattar några uppgifter som sträcker sig över en månad och om det bygger på agil projekthantering-metoder, vill du antagligen kunna dela upp aktiviteterna i hanterbara delar. Genom att ordna dina uppgifter i en disposition blir det lättare för dig och andra att snabbt överblicka projektet. Dispositionen gör det också lättare att se aktiviteterna i relation till varandra, oavsett om de är relaterade till tid, fas, milstolpe, slutprodukt eller kategori. Du kan använda så många dispositionsnivåer som du behöver.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Bin på en vaxkaka

nummer 1  Utveckla strategier för att ordna uppgifterna     Det finns inget ”rätt sätt” att ordna uppgifter. Beroende på hur du och ditt team föredrar att arbeta kan du skapa uppgiftsdispositionen med några få olika metoder.

Mer …

  • Uppifrån och ned     Börja på hög nivå. Betrakta projektets större faser som en helhet och lägg till dem som sammanfattningsaktiviteter. Lägg sedan till underordnade faser som underuppgifter under sammanfattningsaktiviteterna. Lägg slutligen till de enskilda uppgifterna på den lägsta nivån. Be teammedlemmarna att fylla i uppgifterna som information för faserna. Förutom att skapa en tydlig struktur för uppgifterna blir det lättare för teammedlemmarna att ta sig an de uppgifter de tilldelas.

    I detta läge kan det, som en del av den här typen av projekthanteringsmodell, vara en bra idé att skapa en budget för projektet.

  • Nedifrån och upp-metoden    Om dina uppgifter redan är tillagda i logisk ordning behöver du bara infoga en ny uppgift ovanför den första uppgiften i en logisk gruppering av uppgifter och göra den nya uppgiften till sammanfatttningsaktiviteten.

  • Brainstorming-metoden     Arbeta tillsammans med ditt team och skapa en tankekarta med alla tänkbara uppgifter som krävs för projektet. Bry dig inte om ordning eller struktur ännu.

    När du är klar förvandlar du uppgifterna på högre nivå till sammanfattningsaktiviteter och grupperar sedan relaterade uppgifter och placerar dem i följd genom att klippa ut och klistra in. Ta bort alla dubblettuppgifter och lägg till nya uppgifter om det behövs.

Nummer 2  Lägga till aktiviteter i projektet    Innan du kan komma igång måste du lägga till uppgifter.

Nummer 3  Lägga till budgetinformation i projektet    Det kan vara bra att redan på ett tidigt stadium lägga till kostnadsbegränsningar som definierar en högsta beloppsgräns, mängden arbete eller mängden material för projektet.

Nummer 4  Strukturera uppgiftslistan     Du kan använda dispositioner för att ordna uppgifterna i en hierarki med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter som återger projektets struktur i faser, underfaser och enskilda uppgifter.

Nummer 5  Ändra vyn över faser och underaktiviteter    I Microsoft Office Project 2007 kan du visa projektets befintliga struktur på flera sätt.

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 6  Använda strukturkoder     Om du vill visa arbetsstrukturen (strukturkoderna) kan du använda den befintliga strukturen i projektet eller skapa en egen strukturkodsmask för att ange strukturkodernas struktur när du skapar uppgifter.

Klicka på relevant länk nedan.

  • Visa strukturkoder om du vill lägga till ett strukturfält som visar strukturkoden för varje uppgift i projektet.

  • Skapa en strukturkod om du vill skapa en egen strukturkodsmask som anger hur strukturkoder för projektet. Du kan till exempel skapa egna strukturkoder för att matcha kundens WBS-koder.

  • Numrera om anpassade strukturkoder när du flyttar eller tar bort aktiviteter och du vill återställa det anpassade fältet struktur så att aktiviteterna passar den nya strukturen.

Nummer 7  Lägga till ytterligare information om en aktivitet    Du kan lägga till en anteckning, bifoga ett dokument eller skapa en hyperlänk för att förtydliga projektets organisation.

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×