Mål: Visa projektets struktur

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om projektet har tusentals uppgifter som omfattar år och använda standard project management metoder eller några uppgifter som omfattar en månad och använda agil projekthantering metoder, vill du antagligen ett sätt att dela upp aktiviteterna i hanterbara delar. Ordna dina aktiviteter i en disposition hjälper dig och andra att snabbt få en bild av projektet. Dispositionen också hjälper dig att sätta aktiviteterna i relation till varandra, oavsett om de är tid, fas, milstolpe, slutprodukt eller kategori. Du kan använda så många dispositionsnivåer som du behöver.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Bin på en vaxkaka

nummer 1 Utveckla strategier för att organisera dina uppgifter     Det finns ingen ”höger vägen” att organisera dina uppgifter. Du kan skapa dispositionen aktivitet på ett par olika sätt beroende på ditt arbetssätt och din grupp. 

Mer...

  • Uppifrån och ned     Tänk på hög nivå först. Betrakta projektet som helhet större faser och infoga dem som sammanfattningsaktiviteter. Sedan underfaser som underaktiviteter under sammanfattningsaktiviteterna. Slutligen anger du de enskilda aktiviteterna på den lägsta nivån. Har din grupp fylla i uppgifterna som information för din faser. Inte bara det här gör ut organisationen uppgift, även gruppmedlemmarnas åtagande team medlem köpa in till de uppgifter som de ska tilldelas.

    Nu kan du skapa en budget för projektet som en del av en uppifrån och ned till hantering av ett projekt.

  • Nedifrån och upp-metoden     Om alla dina uppgifter anges och redan i en logisk ordning kan du bara infoga en ny aktivitet ovanför den första aktiviteten i en logisk gruppering av uppgifter och gör den nya aktiviteten sammanfattningsaktiviteten.

  • Kreativitet-metoden     Arbeta med din grupp först att ge alla aktiviteter som krävs för projektet. Oroa dig inte om sekvens och struktur.

    När du är klar förvandla högre nivå uppgifter till sammanfattande uppgifter och flytta relaterade uppgifter tillsammans och ordna dem genom att använda Klipp ut och klistra. Ta bort dubblerade uppgifter och lägga till nya uppgifter som behövs.

Nummer 2 RETUR aktiviteter i projektet     Om du vill ha projektet pågår, måste du lägga till aktiviteter. 

Nummer 3 RETUR budgetering information till ditt projekt     Tidigt i din project-design kanske du vill ange Kostnadsgränser för att ange längsta pengar, arbete eller material för projektet. 

Nummer 4 Struktur uppgiftslistan     Du kan använda dispositionsnivåer för att ordna dina aktiviteter i en hierarki med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter som visar strukturen för faser och underfaser enskilda aktiviteter i projektet. 

Nummer 5 Ändra vyn i faser och underaktiviteter   Microsoft Office Project 2007 finns flera sätt att visa projektets befintliga struktur.  

Klicka på alla följande för att:

Nummer 6 Använd strukturkoder     Om du vill visa (WBS) strukturkoder kan du använda den befintliga strukturen i projektet eller skapa en egen strukturkodmask om du vill ange struktur WBS-koder när du skapar aktiviteter. 

Klicka på alla följande för att:

  • Visa strukturkoder att lägga till fältet en struktur som visar strukturkoden för varje aktivitet i projektet.

  • Skapa en strukturkod om du vill skapa en egen strukturkodsmask som anger hur strukturkoder för projektet. Du kan till exempel skapa egna strukturkoder för att matcha kundens WBS-koder.

  • Numrera om anpassade strukturkoder när du flyttar eller tar bort aktiviteter och du vill återställa det anpassade fältet struktur så att aktiviteterna passar den nya strukturen.

Nummer 7 Lägg till ytterligare information om en aktivitet     Du kan lägga till en anteckning, bifoga ett dokument eller skapa en hyperlänk om du vill förtydliga organisation av projektet. 

Klicka på alla följande för att:

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×