Mål: Uppskatta aktiviteternas varaktighet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En av fördelarna med att använda Microsoft Office Project 2007 är att den kan beräkna ett realistiskt schema åt dig för varaktighet för aktiviteter och aktivitetssamband som du anger. Visst kan du kanske har andra schemaläggning kontroller, t.ex start- och slutdatum och kalendrar, men detta är undantag inte regeln. Eftersom ett schema noggrannheten så stor på korrekt varaktighet, att utgifter lite grad på utveckla din varaktighet betala.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Närbild på ett armbandsur på en mans arm

nummer 1 Börja med några grundläggande Referensinformation     Den information som hjälper dig att uppskatta hur länge vissa uppgifter ta att slutföra kan komma från flera källor. 

Mer …

Källor till uppskattad varaktighet

  • Din egen erfarenhet     Dra nytta av din bakgrund, kanske har du utfört liknande aktiviteter tidigare i andra projekt.

  • Dina gruppmedlemmars erfarenhet     Rådfråga resurser som har ansvaret för särskilda aktivitetstyper. Om du redan har skapat en grupp kan du låta medlemmarna själva avgöra varaktigheten för de aktiviteter de har tilldelats i projektet. På så vis ökar även engagemanget hos dem som ska utföra aktiviteterna.

  • Tidigare projekt     Granska projekt som du eller andra projektledare har lett och följt upp. Anteckningar om faktiska varaktigheter är särskilt användbara.

  • Branschstandard och normer     Sök efter information om varaktigheter för aktiviteter som rör din bransch. Aktivitetslistor med rekommenderade varaktigheter och andra mätvärden kan du hitta i böcker, tidningar och på webben. Yrkesorganisationer i din bransch är också en bra informationskälla.

Tips: Börja i liten skala med att skapa ett projekt som du bryter ned i små delar (aktiviteter) som kan slutföras på en månad. När en månads aktiviteter har slutförts börjar du på nästa månads aktiviteter. Detta är den teknik som används i den flexibla projektledningsmetoden för att minska felmarginalen i aktiviteters varaktighet, samtidigt som projektets status är enkel att se.

Förse projektet med en tidsbuffert

Eftersom det inte går att förutsäga allt som kan inträffa i projektet kräver även de precisaste varaktigheterna lite manöverutrymme. Det här är ett sätt att hantera riskerna i ditt projekt. Det finns olika sätt att bygga in en tidsbuffert i ett projekt:

  • Utöka alla varaktigheter med en tillväxtfaktor     Om du tror att en aktivitet rimligen borde ta 40 timmar att slutföra, innebär 5 % buffert att den tar 42 timmar i stället. 10 % buffert betyder 44 timmar. Schemat har försetts med extratid, i fall det skulle behövas. Om den tiden inte behövs kommer bufferten att tillåta påföljande aktiviteter att starta tidigare.

  • Lägga till buffertaktiviteter     Lägg till en liten buffertaktivitet till alla större projektfaser eller en rejäl buffertaktivitet till projektet som helhet. Upptäcker du att du behöver en extra dag för en aktivitet som håller på att bli försenad kan du ta bort buffertaktiviteten och lägga till den tiden i den försenade aktiviteten i stället. Slutdatumet för fasen eller projektet påverkas inte.

Nummer 2 Skapa en milstolpe     När du vill identifiera en betydande händelse i kalendern, till exempel slutförandet av en fas kan du skapa en milstolpe i projektet. 

Nummer 3 Uppskatta varaktighet     Du kan utforma ett projekt med hjälp av bästa och sämsta scenarier som hjälper dig att exakt uppskatta varaktighet för ditt schema och simulera framtida resursbelastning och tänkas påverka project tidslinjer. 

Nummer 4 Ange en varaktighet     När du har fastställt hur lång tid det tar för att slutföra en aktivitet är det dags att ange en varaktighet. Ange en uppskattad varaktighet om du fortfarande inte vet hur lång tid en aktivitet tar för att slutföra. 

Nummer 5 Avbryta arbetet med en aktivitet     Om två aktiviteter pågår samtidigt kan du avbryta arbetet på den aktivitet som startar först, börjar den andra aktiviteten och sedan starta arbete igen på den första aktiviteten när andra är klar. 

  • Avbryta arbetet med en aktivitet genom att dela en aktivitet.

Nummer 6 Skapa en kalender     Skapa en kalender om du vill identifiera arbetstid och ledig tid för en viss aktivitet. Till exempel kan det vara en del av maskiner som behövs för att utföra en uppgift på vissa dagar i veckan Du kan identifiera arbetstid i en aktivitetskalender och aktiviteten har schemalagts i enlighet med detta. 

Nummer 7 Tilldela en kalender till en aktivitet     När du har skapat en aktivitetskalender kan använda du den till den eller de aktiviteter som du har skapat den för. 

Nummer 8 Lägg till ytterligare information om en aktivitet     Lägga till mer information om en aktivitet i form av anteckningar, dokument och länkar till webbsidor. 

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×