Mål: Tilldela resurser till aktiviteter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nu när resursinformation har skrivits in i projektet kan tilldela du resurser till specifika aktiviteter. Du kan sedan kontrollera om du vill se om några resurser är överbelagda eller underbelagda, lägga till anteckningar och kommunicera tilldelningar till gruppmedlemmar.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Tilldela resurser till aktiviteter

nummer 1 Tilldela en resurs eller en grupp     Tilldelningar är associationer mellan specifika aktiviteter och resurser som behövs för att slutföra. Fler än en resurs kan tilldelas till en aktivitet. Både arbetsresurser och materialresurser kan tilldelas aktiviteter. 

Nummer 2 Förfina resurstilldelningarna     Du kan justera tilldelningarna som du har gjort, kontrollera överbeläggningar och lösa överbeläggningar genom utjämning. 

Klicka på i följande ordning:

 1. Visa resursarbetsbelastning och tillgänglighet om du vill söka efter överbelagda eller underbelagda resurser i ett projekt eller mellan projekt och för att se om de tilldelningar som du just gjort har resulterat i några konflikter.

 2. Justera en resurstilldelning   

  Klicka på alla följande för att:

  • Ersätta en resurstilldelning för att balansera arbetsbelastningen för specifika tilldelningar. Det kan också hålla kontroll kostnader när du ersätter en dyr resurs med en billigare. Du kan öka kvaliteten vid behov om du ersätter en resurs med en billigare.

  • Ta bort en resurstilldelning om en resurs är överbelagd under en viss tidsperiod.

  • Tilldela om återstående arbete med en aktivitet för att styra vilka av flera resurser betyder vilken del av det återstående arbetet eller för att ange exakt när de återstående arbete.

 3. Lösa resursöverbeläggningar genom utjämning om du vill jämna ut arbetsbelastningen för resursen. Utjämning processen omplaneras automatiskt efter med hjälp av tillgängliga slack tid, dela aktiviteter och lägga till fördröjning tills överbeläggningarna har lösts. Observera att Utjämning ofta skjuter på projektets slutdatum.

Nummer 3 Lägg till en anteckning om resurstilldelningar     Du kan infoga en anteckning om du exempelvis vill beskriva projektets begränsningar eller antaganden. 

Nummer 4 Uppdatera resursinformation i en resurspool     Om du använder resurser från en resurspool kan uppdatera du resursernas tilldelningsinformation så att all information visas i resurspoolen. Detta kan hjälpa projektledaren eller resursansvarig söka efter överbeläggningar i flera projekt. 

Nummer 5 Kommunicera nya tilldelningar     Du kan kommunicera ändrade tilldelningar berörda resurser genom att skriva ut tilldelningsrapporter eller genom för att skicka dem elektroniskt med Microsoft Office Project Web Access. 

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×