Mål: Starta en projektplan

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Efter den inledande planeringen kan du påbörja projektet, ange preliminära projektdata och bifoga planeringsdokument. Det här förberedande arbetet är avgörande för om projektet ska lyckas oavsett om det består av tusentals steg som sträcker sig över flera år och är utformat med projektledningsmetoder av standardtyp, eller om det endast består av några få steg under en månad och är utformat med agil projekthantering.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Initiate a project plan graphic

number 1 Bestäm om du behöver ett projekt     Innan du börjar en omfattande serie aktiviteter bör du fråga dig själv om vad du gör utgör ett projekt. 

Mer information ...

Ur projektledningsperspektiv karaktäriseras projekt av följande attribut:

 • Projekt är temporära och unika     Projekt inträffar en gång och pågår inte kontinuerligt. Att utforma en tillverkningsfabrik är ett projekt eftersom det bara inträffar en gång. Biltillverkningen i fabriken är, trots att den består av flera länkade steg, en serie kontinuerliga aktiviteter och utgör därför inte något projekt.

 • Ett projekt har en livscykel med en start och ett slut     I exemplet ovan har uppförandet av fabriken ett slutdatum men biltillverkningen kommer att pågå kontinuerligt. Projektet tar slut när fabriken är klar.

 • Projekt använder resurser     Resurser – antingen människor eller materiella resurser som verktyg och tyger – måste noga administreras, särskilt resurser som delas över flera projekt.

 • Projekt har begränsade finansiella resurser, vilka anges i projektbudgeten     Projektledare ansvarar i allmänhet oftast för den övergripande lönsamheten i projekt och ser till att projektets kostnader inte överstiger de medel som allokerats till projektet.

Exempel på projekt är:

 • Att utveckla en ny produkt eller tjänst.

 • Att utforma en ny affärsprocess eller strukturera om en organisation.

 • Att konstruera ett nytt hus eller någon annan byggnad.

 • Att utveckla en ny miljöpolicy.

 • Att utforma ett miljövänligare fordon.

 • Att utforma en utbyggnad av huset.

Number 2 Skapa ett projekt     Du kan skapa ett nytt projekt, vilket är det vanligaste sättet att starta. Eller du kan basera en ny fil i ett befintligt projekt eller en mall med aktiviteter eller resurser som liknar dem som behövs för det aktuella projektet.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Skapa ett nytt projekt om du vill börja med en tom arbetsyta, Välj ett start- eller slutdatum för projektet och lägga till aktiviteter och resurser som du behöver.

 • Skapa ett nytt projekt från en mall om du vill komma igång lite snabbare. Bläddra igenom mallarna som ingår i Microsoft Office Project.

Number 3 Länka eller lagra projektrelaterade dokument i Project     Du kan bifoga dokument som är relaterade till projektet till Microsoft Office Project 2007-filen. Du kanske vill länka en plan för att hantera omfattning eller plan för riskhantering till projektet för enkel åtkomst.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Infoga ett dokument i ett projekt, exempelvis ett Microsoft Office Word 2007-dokument, ett flödesdiagram från Microsoft Office Visio 2007, en Microsoft MapPoint-karta, en Microsoft Office PowerPoint 2007-bild eller en Microsoft Office OneNote 2007-sida.

 • Lägga till en anteckning i aktiviteter, resurser eller projekt om du vill infoga kortfattad information direkt i projektet. Du kan också lägga till en fil i en anteckning så att du snabbt kan bläddra i filen efter information som är relevant för en aktivitet, en resurs eller ett projekt.

 • Visa och ladda upp dokument som är relaterade till projektet med hjälp av Microsoft Office Project Server 2007.

Number 4 Ange arbetstid för projektkalendern     Du kan behöva ändra arbetsdagarna och arbetstiden för din projektkalender. I Project är standard arbetstider 8:00 A.M. till 5:00 veckodagar med en timme av lunch. Du kan ändra arbetstiderna för alla arbetsdagar, specifika dagar (till exempel varje tisdag) eller vissa datum, till exempel helgdagar.

Number 5 Spara ett projekt     Då och då måste du spara projektet om du vill behålla ändringarna, skapa en säkerhetskopia av projektet, eller skapa en mall som du kan använda för ett annat projekt. I Project finns flera sätt att spara ett projekt.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×