Office
Logga in

Mål: Skapa relationer mellan projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Olika projekt hänger oftast samman med varandra – särskilt i små företag. Genom att skapa aktivitetssamband (länkar) mellan olika projekt kan du få en klar överblick över de inbördes relationerna och hålla dem aktuella.

Du kan också skapa projektberoenden mellan en aktivitet och ett helt projekt och de slutprodukter som kan identifieras i andra projekt.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Högt hus under uppbyggnad

nummer 1 Granska vad ett projekt är     Innan du börjar skapa projekt som länkar till andra projekt måste tänka på vad ett projekt är – speciellt, där den börjar och där den slutar. 

Mer...

Ett projekt är en satsning som är både temporär och unik. Ett projekt är temporärt eftersom det har en början, en mittdel och ett slut, till exempel att bygga ett hus eller utforma en ny tillverkningsprocess.

Det är unikt eftersom det innebär att något som inte har gjorts förut ska utföras. Det representerar alltså inte en pågående process, till exempel daglig tillverkning av metallstänger. På samma sätt är ett projekt som går ut på att skapa en viss byggnad unikt eftersom den unika byggnaden inte har byggts tidigare.

När du länkar ett projekt till ett annat genom att skapa samband mellan aktiviteter i de projekten behöver inte det betyda att du kombinerar två projekt till ett enda. Du förenklar bara administrationen av två separata projekt.

Ett exempel: Företagets tillverkningsmiljö kanske innebär att en process i ett visst projekt är beroende av hur ett steg i processen i ett annat projekt planeras, till exempel på det sätt som fastsättningen av vingar på ett flygplan är beroende av en annan process i en annan fabrik där vingarna konstrueras. Andra aktiviteter i andra projekt kan också ligga utanför din kontroll.

Nummer 2 Skapa samband mellan aktiviteter i olika projekt     När du har en aktivitet som är beroende av eller driver en aktivitet i ett annat projekt kan skapa du ett aktivitetssamband om du vill länka aktiviteter i olika projekt. 

Nummer 3 Ändra samband mellan aktiviteter i olika projekt     Du kan ändra länktyp av en externt beroende från standard (Avslut-till-start) till start-till-start, Avslut-till-avslut eller start-till-avslut. 

Nummer 4 Ange ledtid eller fördröjning för aktivitetssamband mellan projekt     När det är möjligt med aktivitetssamband i ett projekt kan du ange ledtid om du vill överlappa aktiviteter eller fördröjning för fördröjningen en efterföljande aktivitet aktivitet för externa samband. 

Nummer 5 Granska externa aktivitetssambanden som kör projektet     När aktiviteter i projektet har samband med aktiviteter i andra projekt, datumen förloppet för de externa aktiviteterna start- och slutdatum för projektets aktiviteter. Du kan granska projektets aktivitetssamband när som helst och se hur datum extern aktivitet påverkar ditt projekt. 

Nummer 6 Skapa ett beroende på en slutprodukt i ett annat projekt     Om ditt projekt eller en aktivitet i projektet kräver slutförandet av en specifik slutprodukt i ett annat projekt kan skapa du ett samband mellan projekt samband. 

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×