Mål: Se till att aktiviteter, faser eller projektet följer schemat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har identifierat problem i ditt schema kan du använda en mängd olika strategier för att hantera dina Projektdatum. Till exempel kan du helt enkelt ändra varaktigheten för en aktivitet eller du kan justera andra faktorer som påverkar schemat, till exempel samband, villkor och resurser. När du har gjort nödvändiga justeringar bör du utvärdera eventuella effekter ändringarna kanske har haft i andra projekt och meddela ändringar till gruppmedlemmar och andra intressenter.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Införliva aktiviteter i schemat igen

nummer 1 Ändra ett schema för projektuppgifter    Ett sätt att få tillbaka på schemat är att ändra specifika inställningar för aktiviteter som påverkar deras längd och deras relationer till andra aktiviteter. Till exempel ändra en uppgift som startar när en annan aktivitet till början på samma gång kan hålla koll på slutdatum. 

Klicka på alla följande för att:

 • Ändra varaktigheten för en aktivitet för att få ditt projekt tillbaka enligt plan. Om det är möjligt är det enklaste sättet att åtgärda ditt schema att förkorta varaktigheten för en aktivitet, särskilt för de uppgifter som finns på kritisk linje.

 • Granska och ändra en aktivitetslänkså att två aktiviteter som logiskt hör ihop med varandra. Till exempel om två aktiviteter i projektet kan starta på samma gång men är kopplade så att någon direkt efter den andra, kan ändrar du länken hjälpa förkorta projektet.

 • Fördröjning eller överlappning uppgifter genom att ange ledtid eller fördröjning för att skydda projektet i schemat. Du kan till exempel överlappa aktiviteter som inträffar på den kritiska linjen eller fördröja en icke-kritisk aktivitet så att en resurs kan arbeta med en annan, mer kritisk aktivitet.

 • Granska och ange ett start datum eller slutdatum (villkor) för en aktivitet ska ta bort en oönskad tidsbegränsning med aktiviteten. En statiskt villkor när du klickar på en aktivitet, särskilt om aktiviteten ligger på den kritiska linjen kan begränsa möjligheten att schemalägga om aktiviteter med Microsoft Office Project 2007. Om en aktivitet inte behöver ska börja eller sluta ett visst datum kan du ändra villkoret till så snart som möjligt.

 • Ändra projektkalendern så här ändrar du när och hur länge resurser arbetar med aktiviteter och potentiellt korta projektets övergripande varaktighet.

 • Ändra när och hur länge resurser fungerar och potentiellt förkorta varaktighet över uppgifterna som resurserna som arbetar med genom att Ändra resurskalendern .

 • Skapa en kalender för en aktivitet för att hantera den aktivitetens varaktighet. En aktivitetskalender till en aktivitet kan förlänga varaktigheten för en om schemat gånger konflikt med kalendern som används i de tilldelade resurserna.

 • Uppdatera en interimplan så att du kan jämföra den med ditt schema under projektets förlopp. Du kan spara upp till 10 interimplan så att du kan visa en uppsättning start- och slutdatum sparas i olika faser av projektet.

Nummer 2 Ändra en resurs schema    När du har gjort ändringar för just ditt abonnemang, kan ändra hur du tilldela resurser till kritiska aktiviteter också förbättrar schemat. 

Gör följande för att:

 • Tilldela en resurs till en grupp. Tilldela fler resurser till aktiviteter på den kritiska linjen kan du minska aktiviteternas varaktighet och korta ned längden på projektet. En resurs kan vara en enstaka person, till exempel Ben Smith, eller en grupp, till exempel arkitekter. Det kan vara utrustning, till exempel en kran eller en dator. Eller så kan det vara material förbrukad under slutförandet av aktiviteten.

 • Ersätta en resurstilldelning om det hjälper aktiviteterna avslutas tidigare. Du kanske vill ersätta en resurs om du vill lösa överbeläggningar, minska kostnaderna, öka effektiviteten eller öka kvaliteten.

 • Ange arbetstider, semestrar och helgdagar för projektet för att minska varaktigheten för en aktivitet. Det här fungerar eftersom Project 2007 används som standard insatsberoende schemaläggning, vilket betyder att när arbetstider läggs till en aktivitet, minskar varaktigheten för aktiviteten.

 • Uppdatera en interimplan så att du kan jämföra den med ditt schema under projektets förlopp. Du kan spara upp till 10 interimplan så att du kan visa en uppsättning start- och slutdatum sparas i olika faser av projektet.

 • Förbättra resurs prestanda genom att tillhandahålla resurser med utbildning och bättre verktyg för deras arbetsuppgifter genom att använda management kunskaper för resursen problem och så vidare. Förbättra prestanda är ibland endast lösningen om ytterligare personer inte är tillgängliga för att hjälpa.

  Mer...

  En ofta förbisedd sätt hålla din scheman enligt plan är att förbättra prestanda för resursen. Arbeta med resurser för att förbättra prestanda är en komplex ämne, men du kanske förbättra resurs som en del av projekthantering genom att använda följande förslag:

  • Öka tekniska kunskaper    Öka tekniska kunskaper innehåller ytterligare utbildning för aktuella aktiviteter och andra uppgifter som kan göra resursen snart, till exempel utbildning för ny teknik när de blir tillgängliga.

  • Ge resurser bättre verktyg för att utföra sina uppgifter    Resurser utföra ibland under deras möjligheter eftersom de inte har de bästa verktyg för sitt arbete. Verktygen kan vara allt från bättre och mer effektiv Svarvar för metall arbeta snabbare Internet anslutningar för att söka på webben.

  • Förbättra anställd relation kunskaper    Den här strategi omfattar förbättra en medarbetare känsla för samarbete och hjälper anställda förstå hur hans eller hennes ditt arbete kommer passar in i helheten. Du kan förbättra medarbetarnas kommunikation färdigheter genom att säkerställa att de har utbildning för en effektiv användning av företagets kommunikation tekniker.

  • Förbättra chefens management kunskaper    Chefer som har fått utbildning eller säljarna i management kunskaper kan maximera en projektgrupp i ditt arbete kommer. Väl specialiserade chefer säkerställa att alla är korrekt anropas och motiveras att resurser har verktyg som de behöver för att utföra sina uppgifter och att de har tillgång till expertis- och referensfunktioner material som kan hjälpa dem.

Nummer 3 Utvärdera resultatet av att ändra schemat    När du har gjort ändringar för just ditt abonnemang, kontrollera att du inte har påverkas schemaläggningen av andra projekt med beroenden i projektet. 

Klicka på alla följande för att:

 • Analysera projektets slutdatum för att se hur ändringarna du gjort i Optimera för slutdatumet påverkas den kritiska linjen. Här kan du se om du verkligen har uppnått ditt mål med möte din aktuella slutdatumet.

 • Visa projektinformation datum för att visa information om startdatum för projektet eller för projekt som har publicerats på Microsoft Office Project Server 2007.

 • Granska resursernas arbetsbelastning för att se om eventuella tilldelade resursers nu överbelagda eller lite att göra när du optimerar projektplan ska uppfylla slutdatumet.

Nummer 4 Kommunicera tilldelning ändringar till resurser    När du har gjort ändringar i projektet måste du meddela dessa ändringar till andra, till exempel intressenter och gruppmedlemmar. 

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×