Mål: Se till att aktiviteter, faser eller projektet följer schemat

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har identifierat problem i ditt schema kan du använda en mängd olika strategier för att hantera dina Projektdatum. Till exempel kan du helt enkelt ändra varaktigheten för en aktivitet eller du kan justera andra faktorer som påverkar schemat, till exempel samband, villkor och resurser. När du har gjort nödvändiga justeringar bör du utvärdera eventuella effekter ändringarna kanske har haft i andra projekt och meddela ändringar till gruppmedlemmar och andra intressenter.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Put tasks back on schedule goal

number 1 Ändra ett schema för projektuppgifter    Ett sätt att få tillbaka på schemat är att ändra specifika inställningar för aktiviteter som påverkar deras längd och deras relationer till andra aktiviteter. Till exempel ändra en uppgift som startar när en annan aktivitet till början på samma gång kan hålla koll på slutdatum. 

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Ändra varaktigheten för en aktivitet för att få ditt projekt tillbaka enligt plan. Om det är möjligt är det enklaste sättet att åtgärda ditt schema att förkorta varaktigheten för en aktivitet, särskilt för de uppgifter som finns på kritisk linje.

 • Granska och skapa aktivitetssamband (länkar) inom projekt om du vill kontrollera att två aktiviteter är logiskt relaterade till varandra. Om två aktiviteter i projektet till exempel kan starta samtidigt men är länkade så att den ena följer den andra kan du eventuellt förkorta projektet genom att ändra länken.

 • Fördröj eller överlappa aktiviteter genom att ange ledtid eller fördröjning och på så sätt få projektet att följa schemat. Du kan till exempel låta aktiviteter på den kritiska linjen överlappa varandra eller fördröja en icke-kritisk aktivitet så att en resurs kan arbeta på en annan, mer kritisk aktivitet.

 • Granska och ange ett start datum eller slutdatum (villkor) för en aktivitet ska ta bort en oönskad tidsbegränsning med aktiviteten. En statiskt villkor när du klickar på en aktivitet, särskilt om aktiviteten ligger på den kritiska linjen kan begränsa möjligheten att schemalägga om aktiviteter med Microsoft Office Project 2007. Om en aktivitet inte behöver ska börja eller sluta ett visst datum kan du ändra villkoret till så snart som möjligt.

 • Ändra projektkalendern om du vill ändra när och hur länge resurser ska arbeta på aktiviteter och eventuellt förkorta hela varaktigheten för projektet.

 • Ändra resurskalendern om du vill ändra när och hur länge resurser ska arbeta och eventuellt förkorta hela varaktigheten för de aktiviteter resurserna arbetar på.

 • Skapa en kalender för en aktivitet om du vill hantera den aktivitetens varaktighet. En aktivitetskalender som används för en aktivitet kan förlänga varaktigheten om schematiderna inte stämmer överens med den kalender som har tilldelats resursen.

 • Uppdatera en interimplan så att du kan jämföra den med schemat medan projektet fortlöper. Du kan spara upp till tio interimplaner så att du kan visa en uppsättning start- och slutdatum som har sparats under olika tillfällen i projektet.

Number 2 Ändra en resurs schema    När du har gjort ändringar för just ditt abonnemang, kan ändra hur du tilldela resurser till kritiska aktiviteter också förbättrar schemat. 

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Tilldela en resurs till gruppen. Att tilldela aktiviteter på den kritiska linjen fler än en resurs kan sänka varaktigheten för olika aktiviteter och förkorta hela projektet. En resurs kan vara en enskild person, till exempel Ben Smith, eller en grupp, till exempel Arkitekter. En resurs kan även vara en del av en utrustning, till exempel en lyftkran eller en dator, eller ett material som används för att kunna utföra aktiviteten.

 • Ersätta en resurstilldelning om det hjälper aktiviteterna avslutas tidigare. Du kanske vill ersätta en resurs om du vill lösa överbeläggningar, minska kostnaderna, öka effektiviteten eller öka kvaliteten.

 • Ange arbetstider, semestrar och helgdagar för projektet för att minska varaktigheten för en aktivitet. Det här fungerar eftersom Project 2007 används som standard insatsberoende schemaläggning, vilket betyder att när arbetstider läggs till en aktivitet, minskar varaktigheten för aktiviteten.

 • Uppdatera en interimplan så att du kan jämföra den med schemat medan projektet fortlöper. Du kan spara upp till tio interimplaner så att du kan visa en uppsättning start- och slutdatum som har sparats under olika tillfällen i projektet.

 • Förbättra resursernas prestationer genom att ge dem mer utbildning och bättre verktyg att utföra jobbet med, låta erfarna projektledare ta itu med resursproblem och så vidare. Att höja prestationerna är ibland den enda lösningen om det inte finns mer personal att ta in.

  Mer information ...

  En ofta förbisedd sätt hålla din scheman enligt plan är att förbättra prestanda för resursen. Arbeta med resurser för att förbättra prestanda är en komplex ämne, men du kanske förbättra resurs som en del av projekthantering genom att använda följande förslag:

  • Öka tekniska kunskaper    Öka tekniska kunskaper innehåller ytterligare utbildning för aktuella aktiviteter och andra uppgifter som kan göra resursen snart, till exempel utbildning för ny teknik när de blir tillgängliga.

  • Ge resurser bättre verktyg för att utföra sina uppgifter    Resurser utföra ibland under deras möjligheter eftersom de inte har de bästa verktyg för sitt arbete. Verktygen kan vara allt från bättre och mer effektiv Svarvar för metall arbeta snabbare Internet anslutningar för att söka på webben.

  • Förbättra de anställdas samarbetsförmåga    Den här strategin innefattar att höja de anställdas förmåga att arbeta i grupp eller att hjälpa de anställda att förstå hur hans eller hennes arbete passar in i helheten. Du kan förbättra de anställdas kommunikativa färdigheter genom att se till att de har rätt kunskaper för att på ett effektivt sätt använda företagets kommunikationsteknik.

  • Förbättra projektledarens förmåga att leda    Projektledare som har fått utbildning eller coaching i att leda kan maximera projektgruppens arbete. Välutbildade projektledare ser till att alla har rätt arbete och är motiverade, att resurser har de verktyg de behöver för att utföra jobbet och att de har tillgång till expertkunskap och referensmaterial som kan hjälpa dem.

Number 3 Utvärdera resultatet av att ändra schemat    När du har gjort ändringar för just ditt abonnemang, kontrollera att du inte har påverkas schemaläggningen av andra projekt med beroenden i projektet. 

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Se vad som styr projektets slutdatum om du vill ta reda på hur de ändringar du har gjort för att optimera slutdatumet har påverkat den kritiska linjen. På det här sättet kan du se om du har uppnått målet att hålla uppsatt slutdatum.

 • Visa projektinformation datum för att visa information om startdatum för projektet eller för projekt som har publicerats på Microsoft Office Project Server 2007.

 • Granska resursarbetsbelastningar om du vill se om det finns några tilldelade resurser som är överbelagda nu eller inte utnyttjas fullt ut som ett resultat av optimeringen av projektplanen att hålla slutdatum.

Number 4 Kommunicera tilldelning ändringar till resurser    När du har gjort ändringar i projektet måste du meddela dessa ändringar till andra, till exempel intressenter och gruppmedlemmar. 

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×