Mål: Schemalägga projektets aktiviteter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en lista med aktiviteter och bedömt hur lång tid var och en av dem tar att slutföra kan du scheman aktiviteterna. Beroende på hur du schemalägger aktiviteterna kan Microsoft Office Project 2007 förutsäga aktiviteternas och projektets slutdatum allt eftersom du anger information om projektets förlopp. Sådan information kan hjälpa dig att avgöra om projektschemat riskerar att försenas.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Aktivitetsmål i schemat

nummer 1 Dags att ordna aktiviteterna i projektet     Du bör nu har angett vissa uppgifter som måste utföras för att slutföra projektet. Varje aktivitet ska associeras med en varaktighet som anger hur lång tid aktiviteten tar för att slutföra. 

Mer …

Eftersom du ännu inte har schemalagt aktiviteterna startar de samtidigt, nämligen vid projektets startdatum.

Schemaläggningen går lättare om aktiviteterna förekommer i ungefär den ordning du tror att de kommer att påbörjas. Du kan behöva ange en del aktiviteter i fel ordning, men se till att gruppera aktiviteter som kommer att slutföras under samma tidsram. Det här är viktigt i alla projekt – både i traditionella projekt med tusentals aktiviteter och i mindre projekt där justeringsmetoder används för att hantera projektet.

Det finns två sätt att ordna aktiviteter i kronologisk ordning:

  • Använd ett aktivitetssamband om du vill visa att arbete på en aktivitet inte kan påbörjas eller avslutas innan arbetet på en annan aktivitet påbörjas eller avslutas. Du kan till exempel använda beroenden för att ange att målningen inte kan påbörjas innan grundningen är slutförd.

  • Använd ett villkor om du vill visa att arbetet på en aktivitet måste påbörjas eller avslutas vid ett särskilt datum. Du kan till exempel använda villkor för att ange att en aktivitet måste avslutas innan den 30 juni, eftersom den expertis som krävs inte är tillgänglig efter den tidpunkten.

Nummer 2 Ordna aktiviteterna i ett projekt     Du kan länka aktiviteterna efter deras beroenden till varandra. Ange vilken ordning för aktiviteterna innehåller visar vilka aktiviteter som överlappar eller har en fördröjning mellan slutpunkterna. 

Klicka på relevant länk nedan.

  • Skapa aktivitetssamband inom projektet att länka aktiviteter och få Project 2007 hur de är beroende av. Aktiviteter inträffar ofta linjärt: till exempel du först förbereda väggar, och sedan ge dem och Lägg sedan bilder. Det finns dock undantag i ett projekt. När en person förbereder väggar för målning, i det här exemplet kan någon annan köpa de bilder som ska hänga.

  • Ställa in tid på ledtid eller fördröjning mellan aktiviteter för att visa en fördröjning mellan aktiviteter. Om en aktivitetslänk inte är tillräckligt att för att visa sambandet mellan aktiviteter kan ange du fördröjning.

Nummer 3 Skapa en milstolpe som representerar ett externt samband     När du vill följa upp en händelse men du kan inte länka till den eftersom händelsen inte finns med i ett projekt kan skapa du en milstolpe som representerar händelsen. Du kanske inte kan påbörja en viss aktivitet tills ett annat företag slutför ett program som du behöver arbeta med. Du kan skapa en milstolpe i projektet som representerar slutförandet av programmet och påminner dig om att spåra förloppet. 

Nummer 4 Skapa ett måldatum för en aktivitet     Om du vill bli meddelad när en aktivitet har slutförts efter ett visst datum, kan du skapa en tidsgräns. Att skapa en deadline hindrar inte Project 2007 från schemat justeras när du uppdaterar information, precis som när du anger ett statiskt villkor. 

Nummer 5 Koppla en aktivitet eller en fas till ett visst datum     När du måste verkligen startas eller avslutas en uppgift på ett visst datum, BIND en aktivitet eller en fas till ett visst datum med hjälp av ett villkor. Datumet kan representera en händelse, till exempel ett seminarium eller kurser. 

Nummer 6 Lägg till ytterligare information om en aktivitet     Lägga till mer information om en aktivitet i form av anteckningar, dokument och länkar till webbsidor. 

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×