Mål: Registrera status och svara på uppdateringar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har valt de poster du vill följa upp samt den uppföljningsmetod du vill använda kan du börja följa upp dessa poster. I huvudsak följer du förloppet genom att utbyta information om uppgiftsstatus med gruppmedlemmarna och därefter integrera den senaste statusinformationen i projektplanen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Person som talar i telefon

nummer 1 Post förlopp    Vid den här tidpunkten i schemat måste du ange status eller annan förändring i aktivitetsstatus i projektplanen och meddela dessa ändringar i gruppmedlemmar. 

Obs!: Om du tilldelar aktiviteter resurser kan du följa upp aktiviteternas varaktighet, start- och slutdatum, kostnader och arbete både på aktivitets- och tilldelningsnivå. Om du inte tilldelar aktiviteter resurser går det inte att följa upp arbete på tilldelningsnivå och du måste registrera statusen manuellt.

Spela in status om resurser inte som tilldelats uppgifter

Klicka på relevant länk nedan.

 • Uppdatera projektarbetet att uppdatera faktisk start och slut datum, verkligt arbete, faktisk varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt eller procent slutfört arbete. Tänk på, procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet blockering mängder. Uppdatera en av dem kan orsaka att värdena i andra ska kunna ändra.

 • Uppdatera slutförda aktiviteter snabbt om du vill visa att en aktivitet är 100% färdigt.

 • Uppdatera kostnader för att spåra faktiska kostnader för aktiviteter och resurstilldelningar.

Spela in status om resurser som tilldelas till aktiviteter

Klicka på relevant länk nedan.

 • Publicera den senaste planen och teamtilldelningar om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 och vill informera gruppmedlemmar i schemat efter ändringar som kan påverka dem som en ny aktivitet starta datum eller en ökning av tid som de är tilldelade till en aktivitet.

 • Uppdatera projektarbetet att uppdatera Verklig start och slut datum, verkligt arbete, verklig varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt eller procent färdigt arbete. Tänk på, procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet blockering mängder. Uppdatera en av dem kan orsaka att värdena i andra ska kunna ändra.

 • Uppdatera slutförda aktiviteter snabbt om du vill visa att en aktivitet är 100% färdigt.

 • Uppdatera kostnader för att spåra faktiska kostnader för aktiviteter och resurstilldelningar.

Nummer 2 Svara på ofullständiga, nya, eller ändrat arbete     Du måste du kontrollera att din grupp Slutför alla planerat arbete och att du flexibelt kan svara på ändringar oplanerat. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Analysera projektförlopp genom analys av upparbetat värde om du vill se hur mycket av budgeten som bör ha lagts ned på uppgifter baserat på mängden arbete som hittills utförts och originalkostnad för aktiviteten, tilldelningen eller resursen.

 • Ändra tidfasinformationen som visas i användningsvyer ska se arbete efter tidsperiod – till exempel per dag.

 • Schemalägga återstående arbete med en aktivitet när det återstående arbetet är mindre eller mer än du planerat för. Till exempel om du anser att det är mindre återstående arbete än planerat, du kan minska antalet timmar som arbetar en resurs med aktiviteten.

 • Avbryta arbetet med en aktivitet (dela en aktivitet) om du vill visa när arbetet fortsätter på den återstående delen av aktiviteten.

 • Ange eller ändra varaktigheten för en aktivitet om du vet att aktiviteten tar mer eller mindre tid än beräknat resten.

 • Skapa en ny uppgift om omfattning av projektarbete har ökat och du behöver spåra nya arbete.

Nummer 3 Uppdatera ursprungliga uppskattningar    Om du upptäcker att projektets verkliga förlopp så mycket från originalplan uppskattar gör jämförelse mellan två meningslös, måste du uppdatera de ursprungliga beräkningarna. 

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×