Mål: registrera framsteg och svara på uppdateringar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har valt de objekt du vill spåra och Uppföljnings metoden kan du börja spåra dessa objekt. För det mesta kan du följa upp framsteg genom att utbyta aktivitets status med grupp medlemmar och sedan använda den senaste statusinformationen i projektplanen.

Tips: Den här artikeln är en del av en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver en bred uppsättning aktiviteter för projekt hantering. Vi anropar dessa aktiviteter "mål" eftersom de är organiserade i Project Management livs cykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och Stäng ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Se alla mål i Projektöverblick

Person som talar i telefon

nummer 1 Inspelnings förlopp    Vid den här punkten i schemat måste du ange status eller någon annan ändring i aktivitets statusen i projektplanen och meddela den ändringen till grupp medlemmarna. 

Obs!: Om du tilldelar resurser till aktiviteter kan du spåra aktivitetens varaktighet, start-och slutdatum, kostnader och arbete på både aktivitets-och tilldelnings nivåer. Om du inte tilldelar resurser till aktiviteter kan du inte spåra arbete på tilldelnings nivån och du måste registrera statusen manuellt.

 Inspelnings förlopp om resurser inte är tilldelade till aktiviteter

Klicka på allt av följande som gäller:

 • Uppdatera arbeta med ett projekt för att uppdatera faktisk start-och slutdatum, verkligt arbete, faktisk varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt eller procent slutfört arbete. Vara medveten om att procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet är upplåst; uppdatering av en av dem kan orsaka att värdena för de andra ändras.

 • Uppdatera slutförda uppgifter snabbt för att visa att en aktivitet är 100% slutförd.

 • Uppdatera kostnader manuellt för att spåra de verkliga kostnaderna för aktiviteter eller resurstilldelningar.

 Spela in status om resurser tilldelas till aktiviteter

Klicka på allt av följande som gäller:

 • Publicera de senaste plan-och team tilldelningarna om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 och vill informera team medlemmar om schema ändringar som kan påverka dem, till exempel ett nytt start datum för en aktivitet eller en ökning av den tid som de är tilldelade till en aktivitet.

 • Uppdatera arbeta med ett projekt för att uppdatera faktiska start-och slutdatum, verkligt arbete, verklig varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt eller procent färdigt arbete. Vara medveten om att procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet är upplåst; uppdatering av en av dem kan orsaka att värdena för de andra ändras.

 • Uppdatera slutförda uppgifter snabbt för att visa att en aktivitet är 100% slutförd.

 • Uppdatera kostnader manuellt för att spåra de verkliga kostnaderna för aktiviteter eller resurstilldelningar.

Nummer 2 Svara på oavslutat, nytt eller ändrat arbete     Du måste kontrol lera att ditt team slutfört allt planerat arbete och att du kan svara på eventuella oplanerade ändringar. 

Klicka på allt av följande som gäller:

 • Analysera projektets prestanda med analys av upparbetat värde om du vill se hur stor del av budgeten som har lagts ned på aktiviteter baserat på mängden arbete hittills och originalkostnad för aktiviteten, tilldelningen eller resursen.

 • Ändra den tidfasade informationen som visas i användningsvyn för att se arbete uppdelat efter tids period – till exempel per dag.

 • Schemalägg återstående arbete för en aktivitet när det återstående arbetet är mindre eller större än vad du har planerat. Om du till exempel tar reda på att det finns mindre arbete än planerat kan du minska antalet timmar som en resurs arbetar med aktiviteten.

 • Avbryta arbetet med en aktivitet (dela en aktivitet) för att visa när arbetet fortsätter på den återstående delen av aktiviteten.

 • Ange eller ändra varaktigheten för en aktivitet om du vet att aktiviteten tar längre eller kortare tid än den beräknade resten.

 • Skapa en ny aktivitet om projektets omfattning har ökats och du behöver spåra det nya arbetet.

Nummer 3 Uppdatera ursprungliga uppskattningar    Om du upptäcker att projektets förlopp är så annorlunda att original planeringen är att göra jämförelsen mellan de två meningslösa måste du uppdatera de ursprungliga uppskattningarna. 

Klicka på allt av följande som gäller:

Föregående mål |  Nästa mål

Se alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×