Mål: Planera för kvalitet

Innan du börjar ett projekt bör du identifiera de kvalitet som du måste ta hänsyn till för att uppnå projektmålen. När kvalitetsstandarderna är fastställda kan du justera omfattning, resurser och scheman efter behov så att du uppnår den kvalitet du vill ha.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Användarens kvalitetsmål

nummer 1  Identifiera lämpliga kvalitetsstandarder     Du kan införliva de metoder som kan användas för att avgöra om en implementering eller projektets resultat är framgångsrikt. De kvalitetsstandarder du följer hjälper gruppen att uppnå alla projektmål samt förhindra dyra misstag.

 Mer information ...

En kvalitetsstandard är en metod du kan använda för att avgöra om en implementering eller projektets resultat har varit framgångsrikt.

De kvalitetsstandarder du följer hjälper gruppen att uppnå alla projektmål samt förhindra dyra misstag, tillhandahålla de resurser som behövs för att slutföra ett projekt, uppnå projektets scheman, förbättra produktiviteten och uppfylla kundens krav.

Kvalitetsstandarder som du kan använda i ett projekt är:

 • Organisationens kvalitetspolicy    I en kvalitetspolicy beskrivs det vilken ställning en organisation har ifråga om kvalitet. Den tar upp vilka kvalitetssatsningar organisationen förväntar sig från de anställda. Om din organisation inte har en kvalitetspolicy kan du skapa en för projektet.

 • En detaljerad beskrivning av den produkt eller tjänst som produceras i projektet    En välstrukturerad, omfattande beskrivning av produkten eller tjänsten skapar en plan du kan följa och är samtidigt en referenspunkt som du kan jämföra det faktiska resultatet med.

 • Alla standarder som är specifika för den produkt eller tjänst som produceras i projektet    För många produkter och tjänster finns det standarder som gäller över hela branschen. Om du till exempel tillverkar bilar måste du följa de standarder och restriktioner som sätts upp av branschen och regeringen. Kontrollera vilka standarder som gäller för ditt projekt och se till att arbetsgruppen följer dem.

 • En redogörelse om projektets slutprodukter    Projektets slutprodukt är det påtagliga resultat som levereras till kunden. De måste uppfylla kundens behov. Slutproduktsredogörelsen innehåller typ, antal och kvalitet på de artiklar som projektgruppen har avtalat att de ska leverera.

  Lär dig mer om hur du skapar och hanterar slutprodukter i projekt.

Kvalitetsstandarder bör införlivas i projektets planeringsprocess eftersom dessa standarder kan påverka projektet mycket, till exempel i fråga om kostnad och schema. För att till exempel uppnå den önskade produktkvaliteten måste du kanske hyra in dyra specialister eller utöka testtiden i schemat.

Du kan också införliva avancerade processer i organisationens jakt på kvalitet med hjälp av Six Sigma. Six Sigma är en kraftfull och systematisk metod för att förbättra processer så att allt utförs på ett bättre sätt, snabbare och till en lägre kostnad. Den kan användas i alla delar av företaget, bland annat inom produktion, personalfrågor, orderingång och teknisk support.

 • Lär dig att hantera Six Sigma-projekt med hjälp av Microsoft Office 2007-systemet, inklusive Microsoft Office Project 2007.

 • Hämta en Project 2007-mall och lär dig hantera en typisk Six Sigma-produktcykel.

Nummer 2  Avgör hur kvaliteten påverkar omfattningen     Om du behöver justera projektplanen så att kvalitetsmålen uppfylls måste du kanske till exempel lägga till steg med testning och godkännande.

 Mer information ...

När du undersöker hur kvaliteten påverkar omfattningen bör du tänka på följande:

 • Ta i betraktande hur kvaliteten påverkar omfattningen     För att kunna hålla projektets slutdatum eller budget kanske du måste minska omfattningen. Eller när du har skapat projektplanen kanske det visar sig att du har mer tid eller pengar än förväntat. I båda fallen kan du ändra projektets omfattning. När du bestämmer om och hur projektets omfattning ska ändras bör du ta i betraktande att kvalitet och omfattning är starkt kopplade till varandra. Om du minskar omfattningen kanske du måste acceptera att kvaliteten blir lägre. Om du ökar omfattningen kommer projektets kvalitet antagligen att höjas och därmed produktresultatet.

 • Ändra omfattningen på aktiviteter     När omfattningen minskas betyder det oftast att vissa aktiviteter tas bort eller att varaktighet för aktiviteterna minskas. De aktiviteter som tas bort är antagligen sådana som inte påverkar slutprodukten, men som kan påverka kvalitetsnivån som finns inbyggd i slutprodukten. Om du minskar vissa aktivitetsvaraktigheter kan det innebära att resursen inte har lika lång tid på sig att utföra ett jobb av hög kvalitet. På samma sätt kan du, om du har mer tid eller pengar än förväntat, lägga till aktiviteter eller förlänga aktivitetsvaraktigheten. Att lägga till aktiviteter eller förlänga aktivitetsvaraktigheten kan innebära att kvalitetsnivån i projektet höjs.

 • Ändra kvaliteten på resurserna     Om du försöker sänka kostnaderna för att hålla budget måste du kanske ersätta dyrare resurser med en billigare. Resurser av hög kvalitet, vare sig det handlar om människor, utrustning eller material, är oftast de som kostar mer. Om du ersätter dem med billigare resurser kan det betyda att arbetet går långsammare, resurserna har mindre kunskaper eller materialet är av lägre grad. Om du tycker att du har mer pengar i budgeten än förväntat kan du ersätta billigare resurser med dyrare. Om du höjer kvaliteten på resurserna kan det höja kvaliteten på hela projektet.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×