Mål: Optimera resursanvändningen i projektschemat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat projektplanen kan du granska dina resurser. Om några resurser är oacceptabelt överbelagda eller underbelagda, kan du optimera så att fördela arbetsbördan. När du ändrar aspekter av ditt abonnemang som är relaterade till Resursbeläggning, men kom ihåg att du kan ändra slutdatum eller kostnad för projektet.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Optimeringsplan för att uppnå resursmål

nummer 1 Identifiera överbelagda eller underbelagda resurser     Granska arbetsbelastningen för projektplanen som du just skapat. Även om vissa överbeläggning eller underbeläggning kan vara normal i vissa fall, kan den här granska hjälpa dig att se om din acceptabelt resurser eller om du behöver göra ytterligare justeringar arbetsbelastningen för resursen.

Nummer 2 Konto för överbeläggningar genom att lägga till övertid     Du kan lägga till övertid uppgifter som tilldelats överbelagda resurser. Även om övertid inte löste överbeläggningar kan säkerställer att resurser har ett sätt att arbeta tiden som representeras av överbeläggningen. Det här är ofta bästa strategi när du inför överbeläggningar, även om det är dyrt.

Nummer 3 Korrigera alla överbeläggning     Funktionen resursutjämning i Microsoft Office Project 2007 kan jämna ut arbetsbelastningen för resursen åt dig. Eller du kan justera resurs tillgänglighet, tilldelningsinformationen och uppgiftsinformation att minska eventuella överbeläggningar och fördela arbetsbördan manuellt.

Klicka på alla följande för att:

 • Distribuera projektarbetet jämnt med funktionen resursutjämning i Project 2007. Funktionen Utjämning omplaneras automatiskt efter med hjälp av tillgängliga slack tid, dela aktiviteter och lägga till fördröjning tills överbeläggningarna har lösts. Detta innebär kan Utjämning ofta utöka projektets slutdatum.

 • Ange resurstillgänglighet genom att justera resursens tillgänglighet för det övergripande projektet. Du kan ändra de datum då resursen börjar och slutar arbete. Du kan också ändra enhetstillgänglighet under olika perioder i hela projektet. Du kan till exempel schemalägga en resurs halv-tid från januari till mars och permanent från April till juni.

 • Ändra varaktigheten för en genom att minska den tid som är planerad för överbelagda aktiviteten. Se till att nedsatt varaktighet fortfarande återspeglar en minsta reality. När du ändrar varaktigheten för en bör du justera antalet motsvarande arbete tilldelats.

 • Fördröjning en aktivitet fram till resursen har tid att arbeta på den, det vill säga när den inte längre är överbelagd. Tänk på att om aktiviteten är länkad att skjuta upp aktiviteten ändras schemaläggningen av efterföljande aktivitet aktiviteter.

 • Avbryta arbetet med en aktivitet genom att dela en aktivitet ska vara slutfört när överbelagd resurs (eller till och med en annan resurs) har tid att slutföra det återstående arbetet. Tänk på att om aktiviteten är länkad dela aktiviteten ändras schemaläggningen av efterföljande aktiviteter.

 • Justera en tilldelning Lös överbeläggningar

  Klicka på alla följande för att:

  • Tilldela en resurs till en aktivitet att hjälpa del av arbetet från en överbelagd resurs som också har tilldelats aktiviteten.

  • Ersätta en resurstilldelning för en överbelagd resurs med en resurs som har ledig tid för att balansera arbetsbelastningen för specifika tilldelningar.

  • Ta bort en resurstilldelning om du har andra liknande resurser som redan tilldelats aktiviteten.

  • Schemalägga återstående arbete med en aktivitet för att minska en överbelagd resurs. Du kan minska mängden arbete som resursen är tilldelad till i en eller flera uppgifter. Du kan också tilldela återstående arbete till ytterligare resurser.

Nummer 4 Lös eventuella underbeläggningarna     Du kan justera resurstillgänglighet, tilldelningsinformationen och uppgiftsinformation att balansera arbetsbelastningen och maximera underbelagd resurserna. Lägg märke till att underbeläggningar ofta giltiga och tillfälliga eftersom de är baserade på resurstillgänglighet och resursegenskaper ihop villkor och de många andra faktorer som går du till schemalägga ett projekt.

Klicka på alla följande för att:

 • Beräkna övertidskostnader om övertid tilldelas under perioden då en resurs totala underbeläggning. Detta kan hjälpa dig för att lösa underbeläggningar, eftersom arbetet kan nu spridas över normal arbetstid. Detta kan även bidra till att minska kostnader.

 • Ändra varaktigheten för en aktivitet för att lösa eventuella underbeläggningar genom att öka antalet standardmantimmar som är planerat för underbelagd aktiviteten. Öka varaktigheten kan också förbättra kvaliteten på aktivitetens resultatet.

 • Justera en tilldelning Lös underbeläggningar

  Klicka på alla följande för att:

  • Tilldela en underbelagd resurs till fler aktiviteter för hur länge underbeläggning. Detta kan vara användbart om underbelagd resurs kan hjälpa en överbelagda lista.

  • Ersätta en resurstilldelning med en liknande underbelagd resurs vill balansera arbetsbelastningen för specifika tilldelningar.

  • Ta bort en resurstilldelning om en resurs är det underbelagda att du faktiskt ledig person för arbete på andra projekt. Eller du kanske ta bort flera liknande resurser från en tilldelning om underbelagd resurs är tillgänglig för att slutföra uppgiften ensamt.

  • Schemalägga om återstående arbete för en aktivitet för att minska en överbelagd resurs. Du kan minska mängden arbete som resursen är tilldelad till på en eller flera uppgifter. Du kan också tilldela om återstående arbete till ytterligare resurser.

Nummer 5 Utvärdera resultaten av resurs optimering     Kontrollera att du verkligen lösa eventuella resursbeläggningsproblem och att slutdatumet, planerade kostnader och andra projekt negativt inte påverkas av dessa ändringar.

Klicka på alla följande för att:

 • Granska resursernas arbetsbelastning för att se att du löst över- och underbeläggningar som du tänkt dig att åtgärda och för att se om några andra resurser nu överbelagda eller lite att göra.

 • Avgöra om slutdatum för projektet har ändrats om du anger en originalplan för projektet och du vill visa skillnaden mellan riktlinjen och det schemalagda slutdatumet.

 • Visa den kritiska linjen för att kontrollera om kritisk linje har ändrat ett resultat av lösa över- eller underbeläggningar. Du kan nu se olika datum, olika aktiviteter och andra resurser som är kopplad till den kritiska linjen.

Nummer 6 Meddela tilldelning ändringar     Om du tilldelats resurser nya aktiviteter eller ändras eller tas bort befintliga tilldelningar resultat av optimera arbetsbelastningen för resursen, meddela berörda resurser elektroniskt eller genom att skriva ut tilldelningsrapporter.

 • Publicera den senaste planen och team uppgifter om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 för att kommunicera projektinformation.

 • Lägg till en anmärkning om schemat ska kunna logga information om de ändringar du gjort i Optimera arbetsbelastningen för resursen. Dessa anteckningar kan vara användbara när du spåra verkliga förlopp, stänga projektet eller samla in data för nästa projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×