Mål: Optimera projektschemat så projektet blir klart till slutdatum

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat projektplanen måste du granska det schemalagda slutdatumet. Om planen inte håller uppsatt slutdatum och det är viktigt för att projektet ska lyckas att den gör det kan du optimera planen så att projektet blir klart till slutdatum. Observera att om du ändrar olika aspekter i planen som påverkar slutdatum är det troligt att kostnader och omfattning ändras också.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Optimize the finish date goal graphic

number 1 Specify and review the project dates     Reviewing the project dates can help you to see whether you are meeting the targeted finish date and whether you need to make any further adjustments to meet that date.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

Number 2 Adjust the plan to meet the finish date     You can use a variety of strategies, including adjusting the calendars, scope, tasks, and assignments, in order to meet the targeted finish date.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Ändra startdatum eller slutdatum för ett projekt som påbörjas eller avslutas ett datum som ligger tidigare än datumet i den aktuella planen. Om det här är ett möjligt alternativ för projektet kan du börja med att försöka ändra startdatum.

 • Ändra en kalender

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Create a task calendar if the task calendars that are applied to the critical path tasks are unnecessarily delaying the finish date. Modifying or removing a task calendar may have the least effect of any changes to the three types of calendars (task, resource, and project) in Microsoft Office Project 2007.

  • Modify a resource calendar if the resurser are actually working more than their calendar reflects. For example, if the resurskalender for a resource that is assigned to critical path tasks indicates a four-day workweek, but the resource actually works five days, you will probably meet the finish date.

  • Modify the project calendar if the project is being worked on for more hours or days than your project calendar reflects. For example, if the projektkalender indicates that weekends are ej arbetstid, but you actually are running weekend shifts, changing the project calendar will probably meet your finish date.

 • Minska projektets omfattning

  You might need to reduce the omfattning to meet the finish date or the budget. Or, after building your project plan, you might have more time or money than expected. In either case, you can change the scope of the project. You can choose between changing the deliverables of the product or changing the scope of the project.

  Du kan till exempel bestämma dig för att ta bort en marknadsundersökningsaktivitet från ett projekt och samtidigt minska varaktigheten för produkttestning för att hålla slutdatum eller budget. Då ändras inte antalet slutprodukter. Du har bara ändrat metoden för hur slutprodukten ska tillhandahållas genom att ändra projektets omfattning.

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Ändra varaktighet för att kunna hålla slutdatum genom att minska den planerade tiden för aktiviteter i den kritiska linjen. Den minskade varaktigheten måste fortfarande vara realistisk. Glöm inte heller att justera motsvarande mängd arbete som har tilldelats resurserna.

  • Ta bort en aktivitet för att uppfylla slutdatum. Om du tar bort aktiviteter kan det sänka kvaliteten på hela projektet. Aktiviteter som måste utföras bör inte tas bort från planen, utan bara sådana aktiviteter som ej anses vara obligatoriska.

  • Ersätt en resurstilldelning för att kunna hålla slutdatum. Du kan ersätta en långsam resurs med en snabbare, till exempel en person med mer erfarenhet, utrustning med högre kapacitet eller material med snabbare härdningstid.

 • Justera en aktivitet i den kritiska linjen

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Visa den kritiska linjen om du vill hålla ett öga på den kritiska linjen och hålla slutdatum.

  • Change when a task becomes critical if you want to change the definition of a critical task to mean, for example, a task with one or two days of slack. By default, Project 2007 considers a task to be critical if it has zero days of slack.

  • Change the start date or finish date for a task if inflexible date constraints (such as Must Start On or Must Finish On) were set on tasks. When you make task constraints in the critical path more flexible, Project 2007 can calculate the schedule with fewer restrictions, and you might be able to meet the finish date.

  • Change a duration for a task on the critical path to meet the project finish date.

  • Dela en aktivitet om en enskild aktivitet innehåller flera element som flera resurser kan arbeta på samtidigt. Om du bryter upp en aktivitet i den kritiska linjen i olika element med olika tilldelningar kan du kanske hålla slutdatum.

  • Ändra en aktivitetslänk så att du kan granska förhållandet (eller sambandet) mellan aktiviteter i den kritiska linjen och se om det finns några felaktiga eller onödiga länkar som du kan ändra.

  • Set overlap or delay for tasks to adjust the lead and lag time between linked tasks. Adding ledtid between linked tasks can help to meet the finish date. Adding fördröjning where necessary can make the schedule more realistic.

 • Justera en tilldelning så att slutdatum kan hållas

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Tilldela ytterligare en resurs för att minska varaktigheten för en aktivitet i den kritiska linjen. Det går att tilldela fler resurser för att minska aktivitetens varaktighet så länge aktiviteten är insatsberoende och inte har fast varaktighet.

   Adding more resources to tasks is called "crashing" or "compressing" the project. Taken to an extreme, crashing can be a risky way to complete a project because of the extra costs and inefficiencies that can result. If you add too many tasks, the length of the project can increase rather than decrease because of the extra complexity.

  • Replace a resource assignment to help meet the finish date if the resource (person, equipment, or material) can work faster or more efficiently or can be assigned more enheter for tasks on the critical path.

  • Adjust the time a work resource spends on a task by changing the resource's tilldelningsenheter on a critical task or by having the resource start on the assignment at an earlier date.

Number 3 Adjust the plan to take advantage of additional time    

Mer information ...

När du har skapat planen och projektets scheman och kostnad beräknas i Project 2007 kan det visa sig att du har mer tid över eller en större budget. Du kan välja om projektet ska avslutas tidigare eller med en mindre budget. Du kan också öka omfattning eller öka kvalitet på projektets slutprodukter.

 • Hör med kunderna     Om det passar sig kan du höra med kunder eller intressenter om de vill utnyttja tid eller budget. De kanske föredrar att låta planen vara som den är och låta projektet bli färdigt tidigare eller under budgeten.

 • Kontrollera avtalet     Se om det finns några belöningar i avtalet (i vissa fall kan det till och med förekomma vite) om projektet blir färdigt tidigare eller under budget. Med hjälp av den typ av avtal du har (fast pris, löpande räkning eller enhetspris) kan du avgöra hur du ska utnyttja extra tid eller budget.

 • Add scope     If you have extra time or budget available, you can add tasks or phases that you wanted to implement but thought you wouldn't have enough time or money for. You can increase the varaktighet on existing tasks, so that resurser have more time to complete them. Be aware that adding scope is likely to add both time and cost to your plan. Changing the scope and deliverables may have contractual implications, so be sure to check the contract and obtain client approval when necessary.

 • Höj kvalitetsstandarden     Du kan använda överskott av tid eller pengar på att lägga till aktiviteter eller faser som höjer eller kontrollerar kvaliteten. Du kan öka varaktigheten för befintliga aktiviteter så att resurserna får längre tid på sig att utföra ett bättre jobb. Andra sätt att höja kvaliteten på är att anlita personal med högre kunskap, skaffa mer effektiv utrustning eller använda material av högre kvalitet. De här resurstyperna kan vara dyrare, men de kan också vara ett bra sätt att lägga överskottet på.

Number 4 Enter a note about schedule changes     Log information about changes that you made to meet the finish date. Such notes can be helpful when you are tracking actual progress, closing the project, or collecting data for the next project.

Number 5 Evaluate the results of schedule optimization     This evaluation ensures that you did indeed meet the finish date and that costs, workload, and other projects were not adversely affected by these changes.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Se vad som styr projektets slutdatum om du vill ta reda på hur de ändringar du har gjort för att optimera slutdatumet har påverkat den kritiska linjen. På det här sättet kan du se om du har uppnått målet att hålla uppsatt slutdatum.

 • Display task and project scheduling information to view the date information for your tasks and project or for projects that are published to Microsoft Office Project Server 2007.

 • Granska resursarbetsbelastningar för att se om det finns några tilldelade resurser som är överbelagda nu eller inte utnyttjas fullt ut som ett resultat av optimeringen att hålla slutdatum.

Number 6 Communicate the assignment changes to the resources     If you assigned new tasks to the resurser or changed or removed existing assignments as a result of meeting the finish date, you can communicate these changes to the affected resources, either online or by printing assignment reports.

Number 7  Add supporting information about a task or resource after the project information changes     Add more information in the form of notes, documents, and links to Web pages.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×