Mål: Optimera projektschemat så projektet blir klart till slutdatum

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat projektplanen kan behöva du granska det schemalagda slutdatumet. Om abonnemanget inte uppfyller dina aktuella slutdatum och om det är viktigt att projektets framgång möte slutdatumet, du kan optimera den projektschemat detta datum. När du ändrar aspekter av ditt abonnemang som är relaterade till slutdatumet, men kom ihåg att det är sannolikt att ändra kostnader och omfattning.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Bild över att optimera slutdatumsmålet

nummer 1 Ange och granska Projektdatum     Gå igenom Projektdatum kan hjälpa dig att se om du uppfyller de aktuella slutdatum och om du behöver justera ytterligare uppfyller dagens datum.

Klicka på alla följande för att:

 • Analysera projektets slutdatum om du inte fortlöper mot din aktuella slutdatumet. Se kritisk linje kan hjälpa dig att fokusera på Justera kalendrar, omfattning, aktiviteter och tilldelningar att göra ändringar i kritiska aktiviteter och därför blir klart till slutdatum.

 • Uppskatta varaktighet genom att använda PERT-analys som hjälper dig att utveckla realistiskt varaktighet för aktiviteter i projektplanen.

 • Visa aktivitet schemainformation för att lära dig hur projektet schemaläggs. Du kan se hur ändringar av schema för projektuppgifter påverkar slutdatum för projektet.

Nummer 2 Justera planen för mötet blir klart till slutdatum     Du kan använda en mängd olika strategier, inklusive justera kalendrar, omfattning och uppgifter, och tilldelningar för att uppfylla det aktuella slutdatumet.

Klicka på alla följande för att:

 • Ange ett projekt startdatum eller slutdatum som börjar eller slutar på ett datum som är tidigare än datumet för det aktuella abonnemanget. Om det här är ett alternativ för projektet kan du försöka ändra startdatumet först.

 • Ändra en kalender

  Klicka på alla följande för att:

  • Skapa en aktivitetskalender om aktivitetskalendrar som tillämpas på kritiska aktiviteter onödan försenas. Ändra eller ta bort en aktivitetskalender kanske minsta effekten av ändringarna till tre typer av kalendrar (aktivitet, resurs och project) i Microsoft Office Project 2007.

  • Ändra en resurskalender om faktiskt resurser arbetar mer än sin kalender återspeglar. Om resurskalender för en resurs som har tilldelats aktiviteter med kritiska linjer anger en fyra dagars arbetsvecka, men resursen faktiskt fungerar fem dagar, kommer du antagligen uppfyller slutdatumet.

  • Ändra projektkalendern om projektet är som någon arbetar med för flera timmar eller dagar än projektkalendern återspeglar. Till exempel om projektkalender visar att helger är ej arbetstid, men du faktiskt kör helg växlingar, uppfyller ändra projektkalendern antagligen dina slutdatum för projektet.

 • Minska projektets omfattning

  Du kan behöva minska omfattning efter slutdatumet eller budget. Eller när du har skapat ditt projektschema, du kan ha mer tid eller pengar än förväntat. I båda fallen kan du ändra projektets omfattning. Du kan välja mellan ändra slutprodukter av produkten eller ändra projektets omfattning.

  Till exempel du bestämmer dig för att ta bort en marknadsundersökning aktivitet från ett projekt och du även minska varaktigheten för produkten tester för att uppfylla slutdatum eller budget. I det här fallet ändras slutprodukten och slutprodukter inte. Dock ändras metoden för att tillhandahålla den här slutprodukten genom att minska projektets omfattning.

  Gör följande för att:

  • Ändra varaktigheten för en ska uppfylla slutdatumet genom att minska antalet standardmantimmar planerat för kritiska aktiviteter. Se till att nedsatt varaktigheten fortfarande återspeglar en minsta reality. Se också till att justera den motsvarande mängden arbete som har tilldelats resurserna som.

  • Ta bort en uppgift efter slutdatumet. Ta bort uppgifter kan minska kvaliteten på övergripande projekt implementeringen. Uppgifter som måste åtgärdas fortfarande visas i planen och de uppgifter som anses vara valfritt ska tas bort.

  • Ersätta en resurstilldelning ska uppfylla slutdatumet. Du kan ersätta en långsammare resurs med en snabbare, till exempel en person med mer erfarenhet, utrustning med högre kapacitet eller material med taget snabbare inställningen.

 • Justera en aktivitet på den kritiska linjen

  Klicka på alla följande för att:

  • Visa den kritiska linjen för att hålla ett öga på den kritiska linjen och uppfyller slutdatumet.

  • Ändra när en aktivitet blir kritisk om du vill ändra definitionen av en kritisk aktivitet avses, till exempel en aktivitet med en eller två dagar slack. Som standard anser Project 2007 en aktivitet är kritiska om är noll dagar slack.

  • Ändra startdatum eller slutdatum för en aktivitet om statiska datumvillkor (till exempel måste starta eller måste avslutas) har angetts för aktiviteter. När du ringer aktivitetsvillkor i den kritiska linjen mer flexibla Project 2007 kan beräkna schemat med färre begränsningar och du kanske uppfyller slutdatumet.

  • Ändra varaktigheten för en aktivitet på den kritiska linjen för mötet projektets slutdatum.

  • Dela en aktivitet om enskild aktivitet omfattar flera element som kan utföras samtidigt av olika resurser. Om du bryter en kritiska linjen aktivitet till de här olika element med olika uppgifter kan kanske du uppfyller slutdatumet.

  • Ändra en aktivitetslänkgranska relationer (eller beroenden) mellan aktiviteter i den kritiska linjen och för att se om det finns felaktiga eller onödiga länkar som du kan ändra.

  • Ange överlappning eller fördröjning för aktiviteter för att ändra tiden ledtid och fördröjning mellan länkade aktiviteter. Lägga till ledtid mellan länkade aktiviteter kan hjälpa dig för att uppfylla slutdatumet. Lägga till fördröjning vid behov kan du ringa schemat mer realistiskt.

 • Justera en tilldelning efter slutdatumet

  Klicka på alla följande för att:

  • Tilldela ytterligare en resurs som minska varaktigheten för en aktivitet på den kritiska linjen. Tilldela fler resurser för att minska varaktigheten för en aktivitet fungerar som aktiviteten är insatsberoende och inte fast varaktighet.

   Lägga till fler resurser till aktiviteter kallas ”kraschar” eller ”komprimera” projektet. Kraschar kan vara kommer du till en yttersta, som en riskabel sätt att slutföra ett projekt på grund av extra kostnader och ineffektiviteter som kan resultera. Om du lägger till för många aktiviteter kan för projektets längd öka snarare än minska på grund av den extra komplexiteten.

  • Ersätta en resurstilldelning för att uppfylla slutdatumet om resurs (person, utrustning och material) kan arbeta snabbare och effektivare eller kan tilldelas mer enheter för aktiviteter på den kritiska linjen.

  • Justera den tid som en arbetsresurs ägnar åt en aktivitet genom att ändra resursens tilldelningsenheter på kritiska aktiviteter eller genom att låta resursen börja för tilldelningen vid ett senare datum.

Nummer 3 Justera plan för att dra nytta av extra tid   

Mer...

När du har skapat en abonnemanget och Project 2007 beräknar scheman och kostnad för projektet kan kanske du har mer tid eller ett bättre budget. Du kan välja att avsluta projektet före schemat eller under budget. Eller öka omfattning och lägga till kvalitet i projektets slutprodukter.

 • Kontrollera med kunder     Om det behövs, kontrollerar du detta med kunder eller intressenter för att se hur de föredrar att använda tid eller budget. De kanske föredrar att lämna abonnemanget som är och har projektet blir före schemat eller under budget.

 • Kontrollera ditt kontrakt     Se om det finns avtal incitament (eller i vissa fall kan även påföljder) för kommer före schemat eller under budget. Vilken typ av kontraktet du har (fast pris, löpande räkning eller Enhetspris) hjälper dig att avgöra hur du kan dra nytta av ledig tid eller budget.

 • Lägg till omfattning     Om du har extra tid eller budgeten kan du lägga till uppgifter eller faser som du vill implementera men trodde att du inte har tillräckligt med tid och pengar för. Du kan öka varaktighet på befintliga uppgifter så att resurser har längre tid att slutföra. Tänk på att lägga till omfattning är sannolikt att lägga till spara tid och kostnad för just ditt abonnemang. Ändra omfattning och slutprodukter kan ha avtal konsekvenser, så se till att kontrollera kontraktet och skaffa klienten godkännande om det behövs.

 • Höja standard kvalitet     Du kan använda överflödiga tid eller budget för att lägga till aktiviteter eller faser som lägger till eller kontrollera för kvalitet. Du kan öka varaktigheten på befintliga aktiviteter så att resurserna som har mer tid arbetar med högre kvalitet. Ett annat sätt att höja kvaliteten är att lägga till fler mycket erfaren personal, effektivare utrustning eller högre kvalitet material. Dessa typer av resurser kan vara mer dyr, men det kan också vara bra att använda överflödiga budget.

Nummer 4 Ange en anmärkning om ändringar i schemat     Logga information om ändringarna ska uppfylla slutdatumet. Dessa anteckningar kan vara användbara när du spåra verkliga förlopp, stänga projektet eller samla in data för nästa projekt.

Nummer 5 Utvärdera resultaten av schema optimering     Utvärderingen säkerställer att du verkligen uppfyller slutdatumet och att kostnader, arbetsbelastningen och andra projekt inte har påverkas av ändringarna.

Klicka på alla följande för att:

 • Analysera projektets slutdatum för att se hur de ändringar du gjort i Optimera för slutdatumet påverkas den kritiska linjen. Det här kan hjälpa dig att se om du verkligen har uppnått ditt mål med möte din aktuella slutdatumet.

 • Visa aktivitet och project schemainformation visa datuminformation för dina aktiviteter och projekt eller för projekt som publiceras i Microsoft Office Project Server 2007.

 • Granska resursernas arbetsbelastning för att se om eventuella tilldelade resursers nu överbelagda eller lite att göra ett resultat av optimera efter slutdatumet.

Nummer 6 Meddela tilldelning ändringar i resurser     Om du tilldelats resurser nya aktiviteter eller ändras eller tas bort befintliga tilldelningar resultat av möte slutdatumet, kan du kommunicera ändringarna berörda resurser, online eller genom att skriva ut tilldelningsrapporter.

Nummer 7 Lägga till ytterligare information om en aktivitet eller resurs efter project information ändringar     Lägga till mer information i form av anteckningar, dokument och länkar till webbsidor. 

Klicka på alla följande för att:

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×