Mål: Optimera projektschemat så det håller sig inom budget

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat projektplanen kan du granska planerade kostnader. Om planerade kostnader inte uppfyller dina budget, kan du optimera planen för att hålla din överskrids. Kom ihåg att det är sannolikt att ändra slutdatum eller omfattning av projektet när du ändrar budgeten. Relationen mellan tid, omfattning och budget kallas ofta projekttriangel.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Optimera projektschemat så det håller sig inom budget

nummer 1 Visa projektkostnaderna     Du kan visa summorna, kostnader över tid eller kostnaderna i ett diagram. Detta kan hjälpa dig att se om du uppfyller dina aktuella budget och om du behöver justera dina kostnader.

Nummer 2 Optimera plan för att minska kostnader     Om du anser att de planerade kostnaderna inte uppfyller dina aktuella budget kan använda du strategier för flera klipper kostnader.

 • Justera resurser och kostnader ska uppfylla budgeten

  Klicka på alla följande för att:

  • Ange kostnader för resurser att justera vanlig och övertidskostnader, kostnader per tillfälle, fasta kostnader eller kostnadsresurser.

  • Ta bort eller ersätta en resurstilldelning klipper kostnader genom att ersätta en dyr resurs (en person, utrustning, material eller kostnad) med en billigare eller minska antalet jämförbar resurserna i en enskild aktivitet. Ibland kan använda billigare resurser resultat i motsvarande byten av minskad omfattning, längre schema eller lägre kvalitet. Fortfarande, det här är en av de mest realistiskt strategierna för att optimera kostnaderna. Om du tar bort en dyr resurs från tilldelning är resursen gratis att arbeta med andra aktiviteter och projekt som är mer kostnadseffektivt.

  • Tilldela om återstående arbete med en aktivitet för att styra vilka av flera resurser betyder vilken del av det återstående arbetet eller för att ange exakt när de återstående arbete.

 • Minska projektets omfattning efter budgeten

  Gör följande för att:

  • Avgöra om du vill ändra den slutprodukt eller omfattning

   Du kan behöva minska omfattningen för att hålla slutdatumet eller budgeten. Eller när du har skapat ditt projektschema kan det hända att du har mer tid eller pengar än väntat. I båda fallen kan du ändra projektets omfattning. Du kan välja mellan ändra slutprodukter av produkten eller ändra projektets omfattning.

   • Klippa ut produkten slutprodukter     Om du minska omfattningen genom att klippa ut produkten slutproduktertillhandahåller du faktiskt mindre med kunder och intressenter än du planerat. Anta att du arbetar på ett projekt kan du utveckla en ny produkt. Efter slutdatum eller budget, som du vill klippa ut produktfunktioner som ursprungligen planerade och godkänts av kunder. I det här fallet behöver du antagligen godkännas kund och du kan behöva justera kontrakt, om det behövs.

   • Minska projektets omfattning     Du kanske att ange samma produkt slutprodukter genom att ändra det sätt som du ta fram dem.

    Till exempel du bestämmer dig för att ta bort en marknadsundersökning aktivitet i projektet kan du utveckla en ny produkt och även minska varaktigheten för produkten tester för att uppfylla slutdatum eller budget. I det här fallet ändras slutprodukten och slutprodukter inte. Dock ändras metoden för att tillhandahålla den här slutprodukten genom att minska projektets omfattning.

   • Använda ledig tid eller budget     Om du märker att du har mer tid eller pengar än väntat kan du lägga till slutprodukter. Du kan öka eller omfattningen av projektet, som ofta resulterar i en högre kvalitet produkt.

   • Överväg att inverkan omfattning på kvalitet     Du kan behöva minska omfattningen för att hålla slutdatumet eller budgeten. Eller när du har skapat ditt projektschema kan det hända att du har mer tid eller pengar än väntat. I båda fallen kan du ändra projektets omfattning. Överväg att kvalitet och omfattning är nära relaterade. Om du klipper ut omfattningen kan du behöva acceptera en lägre nivå på kvalitet. Om du ökar omfattningen kan ökar du antagligen kvaliteten på projektet och den resulterande produkten.

  • Ändra varaktigheten för en för att minska antalet standardmantimmar som är planerat för aktiviteter. Kontrollera att nedsatt varaktigheten fortfarande tillåter arbetet som ska utföras. Se också till att justera den motsvarande mängden arbete som har tilldelats resurserna som.

  • Ta bort en aktivitet om den inte verkligen behövs. Men tänk på att ta bort uppgifter kan minska kvaliteten på övergripande projekt implementeringen. Uppgifter som måste åtgärdas fortfarande visas i planen och de uppgifter som anses vara valfritt ska tas bort.

  • Ersätta en resurstilldelning genom att ersätta en dyr resurs (en person, utrustning och material) med en billigare. Ibland kan använda billigare resurser resulterar i motsvarande byten av minskad omfattning, längre schema eller minskad kvalitet. Fortfarande, det här är en av de mest realistiskt strategierna för att optimera kostnader.

Nummer 3 Justera plan för att dra nytta av ytterligare budget     När du har skapat ditt abonnemang kan hända det att du har mer tillgänglig budget. Du kan välja att uppnå projektet under budget. Du kan öka eller omfattning och kvalitet mål för projektet.

Mer...

När du har skapat en abonnemanget och Microsoft Office Project 2007 beräknar scheman och kostnad för projektet kan hända det att du har mer tid eller en tillgänglig ökad budget. Du kan välja att avsluta projektet före schemat eller under budget. Eller utöka och lägga till kvalitet i projektet.

 • Kontrollera med kunden      Be kunden eller intressenter försenas hur de föredrar att använda tid eller budget. De kanske föredrar att lämna abonnemanget som är och har projektet blir före schemat eller under budget.

 • Kontrollera ditt kontrakt     Kontrollera avtal incitament (eller i vissa fall kan även påföljder) kommer före schemat eller under budget. Vilken typ av kontrakt (fast pris, löpande räkning eller Enhetspris) kan bestämma hur du ska dra nytta av ledig tid eller budget.

 • Lägg till omfattning     Du kan lägga till uppgifter eller faser som du vill men trodde att du inte har tillräckligt med tid och pengar för. Du kan öka varaktighet av befintliga aktiviteter så att resurser har längre tid att utföra uppgifter. Tänk på att lägga till omfattning är sannolikt att lägga till spara tid och kostnad för just ditt abonnemang. Ändra omfattning och slutprodukter kan ha avtal konsekvenser, så se till att kontrollera kontraktet och skaffa klienten godkännande om det behövs.

 • Höja standard kvalitet     Du kan använda överflödiga tid eller budget för att lägga till aktiviteter eller faser som lägger till eller kontrollera för kvalitet. Du kan öka varaktigheten för befintliga aktiviteter så att resurserna som har mer tid arbetar med högre kvalitet. Ett annat sätt att höja kvaliteten är att lägga till fler mycket erfaren personal, effektivare utrustning eller högre kvalitet material. Dessa typer av resurser kan vara mer dyr, men det kan också vara bra att använda överflödiga budget.

Nummer 4 Ange en anteckning om kostnadsändringar av     Logga information om de ändringar du gjort i håller sig inom budget. Dessa anteckningar kan vara användbara när du spåra verkliga förlopp, stänga projektet eller samla in data för nästa projekt.

Nummer 5 Utvärdera resultaten av kostnadsoptimering     Kontrollera att du verkligen lägre kostnader och att slutdatumet, arbetsbelastningen och andra projekt negativt inte påverkas av dessa ändringar.

Klicka på alla följande för att:

 • Visa projektkostnader Om du vill se om du sänks kostnaderna och Stäng hur kommer du att uppfyller dina aktuella budget.

 • Visa den kritiska linjen för att se hur de ändringar du gjort i optimera kostnaderna påverkas den kritiska linjen. Du kan se olika datum, olika aktiviteter och andra resurser som är kopplad till den kritiska linjen.

 • Granska resursernas arbetsbelastning för att se om eventuella tilldelade resursers nu överbelagda eller lite att göra ett resultat av kostnad optimering möjligheter.

 • Kontrollera inverkan på andra projekt för att säkerställa att uppdateras eventuella ändringar i andra projektfiler som är kopplade till eller konsoliderade i projektet.

Nummer 6 Meddela tilldelning ändringar i resurser     Om du tilldelats resurserna nya aktiviteter eller ändras eller tas bort alla befintliga tilldelningar, måste du publicera ändringarna för berörda resurser.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×