Mål: Optimera projektschemat så det håller sig inom budget

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat projektplanen kan du granska planerade kostnader. Om de planerade kostnaderna inte motsvarar budget kan du optimera planen så att du håller dig inom budget. Tänk på att om du ändrar budget är det troligt att även projektets slutdatum eller omfattning ändras. Det förhållandet mellan tid, omfattning och budget kallas ofta projekttriangel.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Optimera projektschemat så det håller sig inom budget

nummer 1 Visa projektkostnaderna     Du kan visa summorna, kostnader över tid eller kostnaderna i ett diagram. Detta kan hjälpa dig att se om du uppfyller dina aktuella budget och om du behöver justera dina kostnader.

Nummer 2 Optimera plan för att minska kostnader     Om du anser att de planerade kostnaderna inte uppfyller dina aktuella budget kan använda du strategier för flera klipper kostnader.

 • Justera resurser och kostnader ska uppfylla budgeten

  Klicka på relevant länk nedan.

  • Ange kostnader för resurser att justera vanlig och övertidskostnader, kostnader per tillfälle, fasta kostnader eller kostnadsresurser.

  • Ta bort eller ersätta en resurstilldelning klipper kostnader genom att ersätta en dyr resurs (en person, utrustning, material eller kostnad) med en billigare eller minska antalet jämförbar resurserna i en enskild aktivitet. Ibland kan använda billigare resurser resultat i motsvarande byten av minskad omfattning, längre schema eller lägre kvalitet. Fortfarande, det här är en av de mest realistiskt strategierna för att optimera kostnaderna. Om du tar bort en dyr resurs från tilldelning är resursen gratis att arbeta med andra aktiviteter och projekt som är mer kostnadseffektivt.

  • Tilldela om återstående arbete med en aktivitet för att styra vilka av flera resurser betyder vilken del av det återstående arbetet eller för att ange exakt när de återstående arbete.

 • Minska projektets omfattning efter budgeten

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Avgöra om du vill ändra den slutprodukt eller omfattning

   Du kan behöva minska omfattningen för att hålla slutdatumet eller budgeten. Eller när du har skapat ditt projektschema kan det hända att du har mer tid eller pengar än väntat. I båda fallen kan du ändra projektets omfattning. Du kan välja mellan ändra slutprodukter av produkten eller ändra projektets omfattning.

   • Klippa ut produkten slutprodukter     Om du minska omfattningen genom att klippa ut produkten slutproduktertillhandahåller du faktiskt mindre med kunder och intressenter än du planerat. Anta att du arbetar på ett projekt kan du utveckla en ny produkt. Efter slutdatum eller budget, som du vill klippa ut produktfunktioner som ursprungligen planerade och godkänts av kunder. I det här fallet behöver du antagligen godkännas kund och du kan behöva justera kontrakt, om det behövs.

   • Skära ner på projektets omfattning     Det kanske går att leverera samma antal slutprodukter om du ändrar sättet att tillverka dem på.

    I projektet för att utveckla en ny produkt kanske du till exempel bestämmer dig för att ta bort en marknadsundersökningsaktivitet och samtidigt minskar varaktigheten för produkttestning för att hålla slutdatum eller budget. Då ändras inte antalet slutprodukter. Du har bara ändrat metoden för hur slutprodukten ska tillhandahållas genom att ändra projektets omfattning.

   • Använda tillgänglig tid eller budget     Om du upptäcker att du har mer tid eller pengar över än förväntat kan du öka antalet slutprodukter. Du kan också öka omfattningen av själva projektet, vilket ofta innebär bättre kvalitet på produkten.

   • Ta i betraktande hur omfattningen påverkar kvaliteten     För att kunna hålla projektets slutdatum eller budget kanske du måste minska omfattningen. När du har skapat projektplanen kanske det i stället visar sig att du har mer tid eller pengar än förväntat. I båda fallen kan du ändra projektets omfattning. Ta i betraktande att kvalitet och omfattning är nära förankrade. Om du skär ner på omfattningen kanske du måste acceptera att kvaliteten blir lägre. Om du ökar omfattningen kommer projektets kvalitet antagligen att höjas och därmed produktresultatet.

  • Ändra varaktigheten för en för att minska antalet standardmantimmar som är planerat för aktiviteter. Kontrollera att nedsatt varaktigheten fortfarande tillåter arbetet som ska utföras. Se också till att justera den motsvarande mängden arbete som har tilldelats resurserna som.

  • Ta bort en aktivitet om den inte är absolut nödvändig. Men tänk på att om du tar bort aktiviteter kan det sänka kvaliteten på hela projektet. Aktiviteter som måste utföras bör inte tas bort från planen, utan bara sådana aktiviteter som ej anses vara obligatoriska.

  • Ersätta en resurstilldelning genom att ersätta en dyr resurs (en person, utrustning och material) med en billigare. Ibland kan använda billigare resurser resulterar i motsvarande byten av minskad omfattning, längre schema eller minskad kvalitet. Fortfarande, det här är en av de mest realistiskt strategierna för att optimera kostnader.

Nummer 3 Justera plan för att dra nytta av ytterligare budget     När du har skapat ditt abonnemang kan hända det att du har mer tillgänglig budget. Du kan välja att uppnå projektet under budget. Du kan öka eller omfattning och kvalitet mål för projektet.

Mer...

När du har skapat planen och projektets scheman och kostnad beräknas i Microsoft Office Project 2007 kan det visa sig att du har mer tid över eller pengar kvar i budgeten. Du kan välja om projektet ska avslutas tidigare eller med en mindre budget. Du kan också öka omfattningen eller öka kvalitet på projektet.

 • Hör med kunden     Hör med projektets kund eller intressenter om de vill utnyttja tid eller budget. De kanske föredrar att låta planen vara som den är och låta projektet bli färdigt tidigare eller under budget.

 • Kontrollera avtalet     Kontrollera om det finns några belöningar i avtalet (i vissa fall kan det till och med förekomma vite) om projektet blir färdigt tidigare eller under budget. Med hjälp av avtalstypen (fast pris, löpande räkning eller enhetspris) kan du avgöra hur du bör utnyttja extra tid eller budget.

 • Lägg till omfattning     Du kan lägga till uppgifter eller faser som du vill men trodde att du inte har tillräckligt med tid och pengar för. Du kan öka varaktighet av befintliga aktiviteter så att resurser har längre tid att utföra uppgifter. Tänk på att lägga till omfattning är sannolikt att lägga till spara tid och kostnad för just ditt abonnemang. Ändra omfattning och slutprodukter kan ha avtal konsekvenser, så se till att kontrollera kontraktet och skaffa klienten godkännande om det behövs.

 • Höj kvalitetsstandarden     Du kan använda överskott av tid eller pengar på att lägga till aktiviteter eller faser som höjer eller kontrollerar kvaliteten. Du kan öka varaktigheten för befintliga aktiviteter så att resurserna får längre tid på sig att utföra ett bättre jobb. Andra sätt att höja kvaliteten på är att anlita personal med högre kunskap, skaffa mer effektiv utrustning eller använda material av högre kvalitet. De här resurstyperna kan vara dyrare, men de kan också vara ett bra sätt att utnyttja överskottet på.

Nummer 4 Ange en anteckning om kostnadsändringar av     Logga information om de ändringar du gjort i håller sig inom budget. Dessa anteckningar kan vara användbara när du spåra verkliga förlopp, stänga projektet eller samla in data för nästa projekt.

Nummer 5 Utvärdera resultaten av kostnadsoptimering     Kontrollera att du verkligen lägre kostnader och att slutdatumet, arbetsbelastningen och andra projekt negativt inte påverkas av dessa ändringar.

Klicka på relevant länk nedan.

 • Visa projektkostnader Om du vill se om du sänks kostnaderna och Stäng hur kommer du att uppfyller dina aktuella budget.

 • Visa den kritiska linjen för att se hur de ändringar du gjort i optimera kostnaderna påverkas den kritiska linjen. Du kan se olika datum, olika aktiviteter och andra resurser som är kopplad till den kritiska linjen.

 • Granska resursernas arbetsbelastning för att se om eventuella tilldelade resursers nu överbelagda eller lite att göra ett resultat av kostnad optimering möjligheter.

 • Kontrollera inverkan på andra projekt för att säkerställa att uppdateras eventuella ändringar i andra projektfiler som är kopplade till eller konsoliderade i projektet.

Nummer 6 Meddela tilldelning ändringar i resurser     Om du tilldelats resurserna nya aktiviteter eller ändras eller tas bort alla befintliga tilldelningar, måste du publicera ändringarna för berörda resurser.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×